Využite príspevok na dovolenku od zamestnávateľa


3833   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Príspevok na dovolenku

Pre zamestnaných ľudí s rodinami sa v tomto roku vytvorila nová možnosť ako cestovať s rodinou na dovolenku v Slovenskej republike. Zároveň by mala pomôcť aj oživiť cestovný ruch u nás a motivovať pracovníkov v cestovnom ruchu k vzájomnej spolupráci.

Ak pracujete na plný úväzok vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky, máte podľa zákona nárok na príspevok na rekreáciu v maximálnej výške 275 € ročne!

V praxi to znamená, že taký zamestnanec, ktorý spĺňa predpísané podmienky, v prípade, že sa vyberie s rodinou na dovolenku s ubytovaním (najmenej 2 noci), stravou a ďalšími športovými či dovolenkovými službami, ktoré si dá napísať na jeden účet, môže od svojho zamestnávateľa podľa zákona získať vrátenie vynaložených prostriedkov vo výške 55 %, najviac však 275 € jeden zamestnanec ročne.

Neprehliadni: Začína súťaž HOTELIER ROKA 2019

Môžete tak urobiť už teraz počas jarných prázdnin! Pravda, ak si vyberiete pobyt na Slovensku s najmenej 2 prenocovaniami. Po skončení pobytu si na recepcii ubytovacieho zariadenia vypýtajte potvrdenie o pobyte – účtovný doklad, ktorý obsahuje: vaše meno, termín pobytu a celkovú cenu za pobyt (aj ďalšie služby). Podľa účtovného dokladu by vám mal váš zamestnávateľ vyplatiť pri najbližšom výplatnom termíne 55 % zo sumy, ktorú ste zaplatili za pobyt, maximálne však 275 € ročne.

Príspevok na dovolenku

Zaujímavým impulzom pre hotely a penzióny na Slovensku nie je len väčší záujem návštevníkov, ktorý sa očakáva, ale aj možnosť, pripočítať do celkovej sumy ďalšie doplnkové rekreačné služby, ktoré sa v okolí zariadenia ponúkajú, napríklad skipas, lyžiarsku škôlku, plavecký výcvik a pod. To v konečnom dôsledku motivuje podnikateľov v cestovnom ruchu aby navzájom užšie spolupracovali.

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Rekreačný príspevok sa nemusí využiť iba na jeden pobyt. Dá sa rozdeliť aj na viac pobytov počas roka. Faktúry z nich sa spočítajú a behom roka vám z nich bude preplatených maximálne 275 €.

Rekreačný príspevok môže zamestnanec využiť aj na zaplatenie mimoškolskej aktivity dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia, napríklad detský prázdninový tábor na území Slovenskej republiky. Príspevok na rekreáciu, ktorý zamestnancovi poskytne jeho zamestnávateľ, bude oslobodený od dane z príjmov a odvodového zaťaženia.

Využite teda novinku, rekreujte sa a poteší nás ak nám na redakcia@lexikon.sk napíšete svoje skúsenosti s využívaním rekreačného poukazu.