AURELIUM bratislavské zážitkové centrum vedy


4579   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
AURELIUM centrum vedy

 

Zážitkové centrum vedy Aurelium vzniklo v Bratislave na Bojnickej ulici č. 3. Je to miesto, na ktorom sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje.

AURELIUM centrum vedy

Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Je to koncept, ktorý v sebe spája školu, múzeum i zábavný park a iste osloví aj školy.

AURELIUM centrum vedy

Cieľom centra vedy je vzdelávať najmä deti a mladých ľudí zábavnou formou a súčasne zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií.

Vstup do centra vedy sa odporúča návštevníkom starším ako 12 rokov z dôvodu potreby základných znalostí fyziky. Deti do 15 rokov majú vstup povolený iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov (v prípade školskej skupiny v sprievode vyučujúceho).

www.aurelium.sk

www.visitbratislava.com