Bardejovské Kúpele nestrácajú čas a pripravujú sa na postupný reštart. Kúpeľní hostia sa už tešia


6247   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Bardejovské Kúpele, rovnako ako všetky liečebné kúpele na Slovensku, sú v súčasnosti uzavreté. Uvažujú však, že obmedzená prevádzka by sa v nich mohla začať najskôr od 12. mája a vypracovali si manuál pre bezpečnosť klientov. V prvej fáze by sa otvorili pre klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu. Tieto plány však budú, samozrejme, závisieť od vývoja situácie okolo pandémie a tiež záujmu klientov.

„Ak po 11. máji prijmeme prvých klientov zdravotných poisťovní, bude to za prísne stanovených podmienok, ktoré sú vo vypracovanom manuáli. Otvorili by sme aj skôr, no keďže gro našich klientov tvoria hlavne seniori, je to riziková skupina, ktorá odmieta nastúpiť do kúpeľov. Veríme, že sa situácia počas najbližšieho mesiaca upokojí. Od štátu sme zatiaľ žiadnu pomoc nežiadali, len sme požiadali odložiť odvody za mesiac marec za zamestnávateľa do konca júla 2020, keďže už v marci nám klesli tržby skoro o polovicu. To neznamená, že ich nemusíme zaplatiť, 31. júl je posledný možný deň,“ konštatovala Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov.

Zároveň dodala, že Bardejovské Kúpele sa počtom zamestnancov zaraďujú k veľkým firmám (prepočítaný stav zamestnancov bol vlani 357), kde nie je ešte jasné ako chce štát pomôcť práve týmto podnikom. „Dúfajme, že sa v prijatých schémach nájde vhodná štátna pomoc aj pre Bardejovské Kúpele. Nápomocné nám nateraz môžu byť banky, kde už druhý mesiac rokujeme o odložení splátok a poskytnutí preklenovacieho úveru,“ naznačila riešenie situácie ekonomicko-obchodná riaditeľka. Vyjadrila tiež presvedčenie, že aj terajšiu situáciu kúpele ustoja a čo najskôr sa  vrátia v návštevnosti na svoju štandardne vysokú úroveň.

Neprehliadnite:
Bardejovské Kúpele umožňujú presunúť zakúpené pobyty bez doplatkov

„Veď v dejinách už boli kúpele rôznymi udalosťami niekoľkokrát postihnuté. Napríklad po revolučných rokoch 1848 – 1849 ich obsadili ruské vojská generála Paškieviča, ktoré sa tu ubytovali a celé kúpele zdevastovali. Podobne dopadli kúpele aj počas prvej svetovej vojny v roku 1914 počas tzv. Brusilovovej ofenzívy, keď boli značne poškodené a utrpeli aj po rozpade Rakúsko-Uhorska. Neušetrila ich ani 2. svetová vojna. Vždy sa však znovu pozviechali, zreparovali a začali  sa opäť rozvíjať. Vďačia za to výnimočným prameňom minerálnych vôd i bohatej tradícii siahajúcej až do roku 1247,“ povedala optimisticky Tamara Šatanková.

Vlani mali Bardejovské Kúpele najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31 011 osôb, čo bolo o 3174 viac ako v roku 2018. Zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní o 17 289, na celkových 289 353. Za rok 2019 dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské Kúpele nárast tržieb o 14,62 % oproti roku 2018.V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.

Bardejovské Kúpele

INFORMÁCIE PRE KLIENTOV s nástupom po 11. máji 2020

 • Klient bude môcť prichádzať do ubytovacích zariadení akciovej spoločnosti Bardejovské Kúpele len samostatne, bez sprievodu inej osoby. Tá môže čakať na parkovisku v prípade, že klient nebude prijatý.
 • Klient, po príchode do kúpeľov autom, bude nasmerovaný na parkovisko pred hotelom Alexander
 • Každý nový klient sa bude hlásiť v označených priestoroch kaviarne hotela Ozón, ktorá bude prispôsobená na prvý kontakt s klientom
 • Prijímanie klientov bude prebiehať v pracovné dni v čase medzi 7. do 15. hodiny.
 • Následne každý klient absolvuje zdravotnú prehliadku v kaviarni hotela Ozón za prítomnosti sestry a lekára. Tam prebehne povinné meranie teploty a vypísanie dotazníka o cestovateľskej anamnéze klienta
 • Každý klient obdrží ochranné rúško
 • Až na základe týchto krokov a vyhodnotení zdravotného stavu, bude klient poslaný na príslušnú recepciu hotelov Ozón alebo Astória a následne ubytovaný a pôjde k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku
 • Klient bude mať možnosť ubytovať sa na izbe sám bez príplatku za 1/1 izbu, ak prídu na pobyt dvojice, budú ubytované spoločne
 • Počas pobytu bude podľa možností klient usadený v jedálni sám pri stole, maximálne budú 2 stravníci pri stole formou tzv. „ krížového sedenia“
 • Zadný vchod v hoteli Ozón aj v Kúpeľnom dome budú permanentne uzatvorené
 • Otváracie časy kolonády sú posunuté na 7. hodinu
 • Je povinnosťou klientov nosiť ochranné rúška počas celého pobytu v kúpeľoch
 • Platí zákaz opustiť areál kúpeľov počas prebiehajúcej kúpeľnej liečby
 • Platí zákaz prijímania akýchkoľvek návštev počas kúpeľnej liečby
 • V prípade, že sa u klienta objavia známky ochorenia, je potrebné okamžite informovať zdravotnú sestru, prípadne lekára. Takúto oznamovaciu povinnosť majú aj všetci zamestnanci, ktorí majú podozrenie, že klient má zdravotné problémy
 • Naďalej platia všetky hygienické opatrenia súvisiace so zvýšenou dezinfekciou a ochranou zdravia

www.kupele-bj.sk