Magické svety Dušana Kállaya a jeho manželky Kamily Štanclovej v Tatranskej galérii si môžete pozrieť z pohodlia domova

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Magické svety Dušana Kállaya a jeho manželky Kamily Štanclovej v Tatranskej galérii

Tatranská galéria v Poprade v rámci kolektívnej ochrany nášho zdravia ponúka kultúrne spestrenie chvíľ strávených doma, a to formou virtuálnej 3D výstavy s názvom MAGICKÉ SVETY Dušana Kállaya a jeho manželky Kamily Štanclovej. Výstava je inštalovaná v priestoroch galérie do 10. mája 2020 a záujemcovia si ju môžu pozrieť na https://tg-kallay.3-d.sk/.

3D výstava s názvom MAGICKÉ SVETY Dušana Kállaya a jeho manželky Kamily Štanclovej

Na webovej stránke galérie sú k dispozíci i ďalšie 3D výstavy z minulosti aj návod na inštaláciu mobilnej aplikácie (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effortix.app428), ktorá diváka prevedie stálou expozíciou galérie – Odkryté hodnoty – spolu s audio komentárom,

Magické svety Dušana Kállaya a jeho manželky Kamily Štanclovej v Tatranskej galérii, apka stála expozícia galérie - Odkryté hodnoty - spolu s audio komentárom

Dušan Kállay

Dušan Kállay

(1948), jeden z najvýznamnejších súčasných slovenských umelcov, žije spolu s manželkou Kamilou Štanclovou v Bratislave.  Dušan Kállay krátko po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave získal prvé medzinárodné ocenenia. V roku 1973 dostal Zlaté jablko BIB ´73 za ilustrácie ku knihe J. Horáka Leteli sokoli nad Javorinou, o dva roky Zlaté jablko BIB´75 za knihu V. Cibulu Rytier Roland, a v roku 1983 získal za knihu L. Carrolla Alica v krajine zázrakov cenu Grand Prix BIB ´83 v Bratislave. V nasledujúcich rokoch s úspechom ilustroval knižky pre slovenských i zahraničných vydavateľov. Publikácie s jeho ilustráciami vyšli v Českej republike, vo Francúzsku, Grécku, Poľsku, Holandsku, Japonsku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a v USA.

Zúčastňoval sa medzinárodných výstav v Európe, Amerike, Ázii a získal mnohé významné ocenenia v oblasti grafiky, ilustrácií, známkovej tvorby. V roku 1988 mu na Kongrese IBBY v Oslo udelili za celoživotnú ilustračnú tvorbu Cenu Hansa Christiana Andersena, ktorú prevzal z rúk Astrid Lindgrenovej. Usporiadal takmer 150 výstav doma aj zahraničí, kde prezentoval samostatne, alebo s manželkou, svoju tvorbu.

Venuje sa predovšetkým grafike, maľbe, knižnej ilustrácii, tvorbe ex libris, tvorbe poštových známok, animovanému filmu, bibliofílii a plagátovej tvorbe. Od roku 1990 pôsobí ako vedúci Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, dnes už ako  profesor v odbore grafiky. Je členom medzinárodných porôt, vedie workshopy, prednáša na medzinárodných sympóziách a seminároch.

Neprehliadnite
Deti, lego a nespútaná kreativita

Kállayovo dielo je inšpirované večnou ľudskou túžbou po poznaní a ovládnutí sveta, ktoré núti človeka lietať, objavovať, prenikať do podstaty prírodných zákonov a života všetkých tvorov okolo nás.

Jeho tvorba sa už v začiatkoch rozvíjala v kontakte s grafickými dielami starých majstrov renesancie a baroka. Nie je preto náhodou, že aj na ňu v plnej miere platia slová prenesené kedysi Albrechtom Dürerom: „Umenie je ukryté v prírode. Kto si ho odtiaľ vy-trhne, má ho.“ Kállayove diela preto možno prirovnať aj k úžasu nad výsledkami tvorivých prírodných síl, v ktorých spája viditeľné s neviditeľným. Imaginárne s reálnym, predmetné so symbolmi, znakmi, metaforami. Zmysel života nachádza v kvalite ľudskej existencie a schopnosti túto kvalitu si aktívne uvedomovať. Jeho celoživotná umelecká aktivita je predovšetkým úprimným výrazom obdivu k veľkolepému zázraku života, k jeho hodnotám i pravým významom, a zároveň oslavou jedinečnosti krásy a pravdy plynúceho času.

Kamila Štanclová

Kamila Štanclová

(1945) sa od ukončenia Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave venuje maľbe, voľnej grafike, ex librisu, návrhom poštových známok a ilustrácii. Už počas štúdií upozornila na seba svojim vyzretým autorským rukopisom a názorom, ako aj dokonalosťou a formou vyjadrenia obsahu. Náročný výber tém z oblasti histórie a literatúry, predovšetkým severskej, ktorú sama preferovala, uvoľnil hĺbku autorkinho filozofického myslenia. Ilustrácie a vzťah k literatúre jej priniesli nielen spomínané ocenenia, ale predchádzala tomu dlhodobá plodná spolupráca s knižnými vydavateľstvami. Neobyčajná kreativita, imaginácia a vysoká profesionalita jej umožnili stvárniť rozmanité reálie od majstrovsky spracovaného fínskeho eposu Kalevala.

Dánske rozprávky, Kazašské národné rozprávky, Indické rozprávky, Slovenské ľudové rozprávky až po nádherné stvárnenie knihy Čarodejník z krajiny Oz. Jej diela sú plné dramatickosti danej scény, znásobené všeobecnou ideou humanizmu a odporu voči akejkoľvek forme násilia. Spontánne nadväzujú na najlepšie tradície slovenskej grafiky. Korelácia medzi individuálnosťou a univerzálnosťou, skryté i zjavné napätie medzi nimi, patria k najcharakteristickejším rysom Štanclovej tvorby. Schopnosť dramatizácie okamihu spája celkom prirodzene a plynule s meditatívnosťou a úvahami nad zmyslom drámy. Humorné, niekedy aj ironické námety zahaľuje pod rúško lyriky a poetiky. Z jej výpovedí o človeku sála vždy teplý priateľský cit, podobne ako ruka podaná papieru v dotyku štetca či ceruzky alebo rydle na medenú dosku. Nosnými prvkami autorkinho, dnes by sa už dalo hovoriť klasického, prejavu sú kultivovaná proporčnosť, harmónia medzi úprimnosťou výrazu a štylizáciou formy. Dôležitým prvkom je aj duchaplné uplatňovanie symbolov.

Vážení priaznivci umenia a Tatranskej galérie,

s potešením oznamujeme, že v rámci uvoľňovania karanténních opatrení od nedele 10. mája 2020 od 13. hodiny je naša galéria po dvoch mesiacoch poznačených koronakrízou  opäť otvorená. Rada vás privíta, pravda za dodržiavania nevyhnutných hygienických a bezpečnostných opatrení. Po nedávnej online prehliadke si teraz môžete naživo pozrieť výnimočnú retrospektívnu výstavu Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej Magické svety. Vašim záujmom podporíte umeleckú a kultúrnu obec, ktorá prežíva v týchto časoch naozaj ťažké obdobie.

Ďakujeme a tešíme sa na vás.

www.tatragaleria.sk