Cestovný ruch na Slovensku v roku 2019 porastie


7629   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Cestovný ruch na Slovensku v roku 2019 porastie

Cestovný ruch aj v minulom roku v Európe rástol a Európa si v tomto odvetví naďalej udržuje pozíciu destinácie č.1. Hlavnými ťahúňom rozvoja turizmu je celosvetový hospodársky rast, ktorý ide ruka v ruke s rastúcim dopytom ľudí po týchto službách. Pozitívne trendy boli zjavné aj na výkonoch cestovného ruchu na Slovensku v roku 2018. Priebežné čísla z uplynulého roka hovoria o náraste počtu zahraničných návštevníkov, rovnako ako aj o zvýšení počtu prenocovaní.

Tento vývoj pre najbližšie obdobie potvrdzuje aj Veľtrh ITF Slovakiatour 2019, ktorý sa v uplynulých dňoch konal v Bratislave a je najväčším veľtrhom cestovného ruchu u nás. Očakávania nárastu výkonov domáceho cestovného ruchu sú na úrovni 10 percent a viac.

Cestovný ruch na Slovensku v roku 2019 porastie

Pozitívne je, že Slovensko sa v medziročnom náraste posunulo z posledných priečok rebríčka do jeho pomyselného stredu. Znamená to, že dokážeme lepšie využívať rastúci dopyt a prilákať viac zahraničných návštevníkov. No radosť z tohto konštatovania môže trvať krátko. Objavujú sa prvé signály o spomaľovaní výkonov ekonomík veľkých krajín, ako je napr. Nemecko, ktoré je zároveň jednou z dôležitých krajín v počte návštevníkov. Netreba zabudnúť na Brexit, ktorý môže v konečnom dôsledku znamenať pre Slovensko menej návštevníkov z Veľkej Británie.

Neprehliadni: Trendy v gastronómii 2019 podľa šéfkuchára Vojta Artza

Z tohto pohľadu je preto potrebné vyzdvihnúť prijaté opatrenia na podporu cestovného ruchu. Posilnenie záujmu domáceho cestovného ruchu príspevkami pre žiakov a študentov počas lyžiarskych kurzov i škôl v prírode, rovnako aj príspevky na rekreáciu, budú v tomto i v nasledujúcich rokoch znamenať nárast domácich hostí. Tento pozitívny nárast nepocítia iba hotely či penzióny, ale aj stravovacie zariadenia, kúpele, akvaparky, turistické informačné kancelárie, historické a kultúrne pamiatky. Všetky tieto služby a atrakcie na seba viažu množstvo nadväzujúcich služieb a posilňujú spotrebu. To má pozitívny vplyv na výber miestnych daní a poplatkov, spotrebných daní, zvyšovanie miezd v odvetví cestovného ruchu.

Už viackrát sa v minulosti potvrdilo, že silný domáci cestovný ruch je nástrojom na znižovanie negatívnych dopadov pri hospodárskych krízach.

Mgr. Marek Harbuľák
prezident ZCR SR
Zdroj: Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky