Cestovný ruch v Bardejove a okolí bude rásť


5169   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Cestovný ruch

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov pokladá za ťažiskové formy cestovného ruchu v regióne Šariš Bardejov mestský a kultúrny cestovný ruch, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, zimný cestovný ruch, letný cestovný ruch, kongresový cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch a agroturistika a u nového člena, ktorým je od minulého roka mesto Svidník, aj vojenský cestovný ruch.

Vlani navštívilo a ubytovalo sa v regióne severovýchodného Slovenska 51 555 osôb, ktoré tu absolvovali 349 660 prenocovaní. K zvýšeniu atraktívnosti by tento rok mali prispieť aj regionálna karta, obnovenie infraštruktúry, cyklistiky a kultúrne podujatia ako Bardejovský jarmok, Pivný festival a Vínny festival. Oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov predpokladá v tomto roku rast návštevnosti v regióne asi o 4,5 %.

Cestovný ruch

Verím, že aj v tomto roku vďaka magnetu pamiatok UNESCO v meste Bardejov a historickým Bardejovským Kúpeľom máme veľký potenciál prilákať nových návštevníkov do nášho regiónu. Predpokladáme rast návštevnosti niekde na úrovni 4,5% a to ešte nevieme ako sa prejaví znížená DPH na služby v cestovnom ruchu a tiež rekreačné poukazy pre zamestnancov. Predpokladáme však aj z týchto dôvodov ďalší pozitívny rast, čo naznačil už vývoj počas prvého polroka“ vyjadril sa l R. Jančošek.

Cestovný ruch

Zaujímavé: Najlepšou destináciou Európy sú Vysoké Tatry

Dodal, že hlavné aktivity OOCR na rok 2019 budú smerovať do marketingu a propagácie regiónu, na podporu kultúrnych podujatí a budovanie a obnovu turistickej infraštruktúry cestovného ruchu. Rozpočet na všetky aktivity OOCR by mal v roku 2019 presiahnuť 100 000 eur, pričom členské príspevky sú naplánované na viac ako polovicu príjmov, zvyšok by mala predstavovať podpora inými formami (dotácia pridelená od ministerstva, dotácie od iných subjektov verejnej správy z prostriedkov štátneho rozpočtu, Európskej únie a ďalších zdrojov – KOCR a pod.)

Šarišské vyhľadávané destinácie

Dôvodov, prečo je región Bardejova a Bardejovských Kúpeľov turisticky vyhľadávanou destináciou, je hneď niekoľko. Nikde inde na Slovensku nie je v rámci jedného regiónu taká široká ponuka historických pamiatok UNESCO, drevených kostolíkov, skanzenov a to v kombinácii s prameňmi minerálnych vôd a známymi historickými kúpeľmi. V lete môžu turisti využívať množstvo turistických trás, cyklotrás a následne si oddýchnuť v kúpeľných a wellness zariadeniach.

Cestovný ruch

Turistov láka rozmanitosť regiónu, čo otvára príležitosti pre šikovných ľudí, ktorí majú možnosť uplatniť sa v oblasti cestovného ruchu. Turistický potenciál regiónu sa stále zvyšuje. Prijatím Svidníka sa ponuka výrazne obohatila o atrakcie vojenskej histórie, spojenej hlavne s bojmi na Dukle.

Hotel Alexander

Výsledkom činnosti OOCR v posledných rokoch je, že dĺžka obnovených značených turistických chodníkov v okolí Bardejova a Bardejovských Kúpeľov dosahuje takmer 40 km. Popri tom sa vybudovala a udržiava na tomto území aj sieť navzájom prepojených šiestich cyklotrás. Tvoria ju štyri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon, Čerešenka a najnovšie Herkules, ako aj Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. Popri tom sa obnovili aj desiatky altánkov, odpočívadiel a vybudovali oddychové a športové zóny pre deti.

Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

www.kupele-bj.sk
www.bardejov.sk
www.svidnik.sk
www.visitbardejov.sk