Deň Hvezdárne v Partizánskom


4457   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Deň Hvezdárne

Cieľom podujatia, ktoré sa uskutoční v piatok 22. marca 2019 od 16. hodiny, je priblížiť širokej verejnosti na Hornej Nitre popularizačnú a odbornú prácu vo Hvezdárni v Partizánskom.

V tento deň má verejnosť k dispozícii prehliadky priestorov hvezdárne a jej pozorovacej techniky. Nebude chýbať ani pozorovanie Slnka, objektov na nočnej oblohe spojené so sprievodným slovom pracovníkov hvezdárne a koncertom žiakov Základnej umeleckej školy v Partizánskom.

Deň Hvezdárne

Z histórie

Hvezdáreň v Partizánskom pracuje od roku 1988. Bola postavená na severozápade mesta v časti Malé Bielice. Je situovaná na severo-západ od mesta vo vzdialenosti 1346 km od Greenwichu – nultého poludníka a 4590 km od severného pólu planéty, 200 metrov nad morom. Účelové zariadenie pozostáva z prednáškovej sály, päť a pol metrovej kupoly a kancelárskych priestorov. Prednášková sála je vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá umožňuje organizovať semináre, vzdelávacie programy ako i školenia pre odbornú i širokú verejnosť.

Zameranie hvezdárne

Súčasťou hlavných úloh astronomického zariadenia je i pozorovateľsko – odborná činnosť. Typ a druh odborných pozorovaní je určený prístrojovým a personálnym vybavením hvezdárne, aktuálnosťou a potrebou riešenia daných problémov v rámci hvezdární Slovenska. Základom pozorovaní je vizuálne pozorovanie Slnka, zákresy fotosféry.

Odporúčame: Výlet do areálu Žrebčín Motešice

V oblasti medziplanetárnej hmoty sa využíva celooblohová komora pre fotografické sledovanie bolidov.

Deň Hvezdárne

Hlavným astronomickým prístrojom hvezdárne je šošovkový ďalekohľad – refraktor systému Coudé (150/2250 mm). Pri vizuálnom pozorovaní je ďalekohľad doplnený okulárovou revolverovou koncovkou, ktorá umožňuje meniť zväčšenie v rozsahu od 56 do 375-krát. V spojení z najmodernejšou televíznou CCD kamerou sa ďalekohľad stáva nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu pozorovať naraz všetci návštevníci, v pohodlí prednáškovej sály hvezdárne jedinečný astronomický úkaz. 

Zdroj: www.trencinregion.sk
www.hvezdaren.sk