Festival múzeí – festival odbornej a popularizačnej činnosti o historickej pamäti a odkaze predkov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Festival múzeí je tradičné podujatie Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS), ktorého poslaním je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie. V minulom roku sa festival z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie nekonal. Jeho 17. ročník sa presunul na tento rok a po prvýkrát sa uskutoční na pôde Považského múzea, kgtoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Program festivalu je rozdelený do dvoch dní a dvoch rôznych expozícií. Nedeľa 27. 6. popoludní bude venovaná prezentácií múzeí pre verejnosť, ktorá sa bude konať v areáli Budatínskeho hradu. Návštevníci tak môžu stráviť príjemné chvíle v múzejnom mestečku, stretnúť sa s pracovníkmi múzeí z celého Slovenska, získať tipy na letnú dovolenku či inšpiráciu na výlety za kultúrou. V parku budú pripravené hry pre malých i veľkých a atmosféru spríjemní živá hudba.

Neprehliadnite:
Deň víťazstva s odstupom rokov a multimediálna výstava v Múzeu SNP

Naši múzejníci po nútenej prestávke

Druhá časť festivalu sa uskutoční v pondelok 28. 6. v Sobášnom paláci v Bytči, kde sa stretnú predstavitelia jednotlivých múzeí. Súčasťou programu budú aj odborné prednášky na tému Za dverami múzea – čo, sme robili, keď sme nerobili. „Festival múzeí je pre nás výzvou nielen z organizačného hľadiska. Chceli sme ponúknuť všetkým múzeám možnosť stretnúť sa a stráviť spolu nejaký čas. Nakoľko sme sa mnohí dlho nevideli, prípadne len prostredníctvom online mítingov, sme radi za tento osobný kontakt, ktorý nám vemi chýbal,“ uviedol riaditeľ Považského múzea Mgr. Michal Jurecký.

Festival múzeí

Vedeli ste, že …?

  • Zväz múzeí na Slovensku bol založený v roku 1990 ako profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike?
  • Sídlom tohto nezávislého právnického subjektu je mesto Banská Bystrica?
  • Hlavným poslaním ZMS je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku?
  • ZMS zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu k ich zriaďovateľom, podieľa sa na príprave právnych predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva a uplatňuje profesijné záujmy múzeí?
  • ZMS sleduje a presadzuje dodržiavanie princípov Etického kódexu múzeí ICOM, realizuje alebo sa podieľa na realizácii rôznych foriem vzdelávania a prezentačných aktivít múzeí, vykonáva edičnú a publikačnú činnosť?
  • Všestranne propaguje a popularizuje činnosť združenia a jeho členov?

Viac na: www.zms.sk a www.pmza.sk