Hady patria medzi časté a právom obávané nástrahy v lese. Ako sa brániť pred a po uštipnutí hada?


306   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
hady v lese

Hady ako nástrahy v lese. Sú často neviditeľné a o to nebezpečnejšie. Lesy síce poskytujú nádherné prostredie na turistiku a relaxáciu, avšak skrývajú najrôznejšie nástrahy. Medzi také patria aj hady. Hoci väčšina hadov na Slovensku nie je pre človeka nebezpečná, niektoré druhy môžu byť jedovaté, ako napríklad vretenica severná. Poznanie spôsobov, ako sa vyhnúť hadiemu uštipnutiu, môže zabezpečiť bezpečný a príjemný pobyt v prírode.

Prevencia uštipnutia hadom

Vhodný odev a obuv

 • Vysoké topánky: noste pevné, vysoké topánky, ktoré chránia členky a dolnú časť nôh.
 • Dlhé nohavice: noste dlhé nohavice, ktoré poskytujú dodatočnú ochranu.
 • Hrubé ponožky: hrubé ponožky môžu pomôcť pri ochrane pred uštipnutím.

Opatrné kroky a pozorovanie terénu

 • Dívanie sa pod nohy: pri chôdzi v lese sa pravidelne pozerajte pod nohy, aby ste videli, kam šliapete.
 • Používanie palice: ak idete cez vysokú trávu alebo hustý porast, použite palicu na preverenie terénu pred sebou.
 • Vyhýbanie sa neprehľadným miestam: vyhýbajte sa miestam s hustým podrastom a vysokou trávou, kde by sa mohli hady ukrývať.

 

hady v lese, užovka

 

Vyhýbajte sa hadím úkrytom

 • Nezobúďte hady: neklopte na kmene stromov, kamene ani hromady lístia, kde by sa mohli hady ukrývať.
 • Opatrné sedenie a ležanie: pred sadnutím alebo ležaním na zem skontrolujte okolie, či tam nie sú hady.

Dodržiavajte zásady správania

 • Neprovokujte hady: ak vidíte hada, nesnažte sa ho dráždiť alebo chytať.
 • Udržiavajte si odstup: vždy si udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od hada, ak ho zbadáte.


Neprehliadnite: 

práca v záhrade

Základné zásady pre bezpečné práce v záhrade. Poznáte a dodržiavate ich? 

 

Čo robiť, ak vás had uštipne

Zachovajte pokoj

 • Upokojte sa: panika zvyšuje tep a môže urýchliť šírenie jedu v tele. Snažte sa zachovať čo najväčší pokoj.

Obmedzte pohyb

 • Obmedzte pohyb: udržujte postihnutú končatinu čo najviac nehybnú a v nižšej polohe ako srdce, aby sa jed šíril pomalšie.
 • Nevykonávajte namáhavú činnosť: vyhnite sa fyzickej aktivite, ktorá by mohla urýchliť šírenie jedu.

Prvá pomoc pri uštipnutí

 • Vyhľadajte lekársku pomoc: čo najskôr sa dostaňte k lekárovi alebo zavolajte záchrannú službu.
 • Označte čas: zapamätajte si čas uštipnutia, aby ste to mohli oznámiť zdravotníckemu personálu.
 • Čistenie rany: jemne vyčistite miesto uštipnutia vodou a mydlom, ak je to možné.
 • Nepoužívajte škrtidlo: nepoužívajte škrtidlo, pretože môže spôsobiť viac škody ako úžitku.
 • Nezvyšujte postihnutú končatinu: udržujte postihnutú končatinu v nižšej polohe ako srdce.

 

Hady v lese

 

Sledovanie príznakov

 • Pozorovanie príznakov: sledujte príznaky ako opuch, bolesť, zmeny farby kože, závraty, dýchacie ťažkosti alebo šok.
 • Označte miesto uštipnutia: ak je to možné, označte miesto uštipnutia fixkou alebo perom, aby bolo viditeľné pre zdravotníkov.

Hoci sú stretnutia s hadmi v slovenských lesoch pomerne zriedkavé, je dôležité byť pripravený a vedieť, ako sa chrániť pred uštipnutím. Dodržiavaním jednoduchých preventívnych opatrení a vedomosťou o správnych krokoch po uštipnutí hada môžete minimalizovať riziko a zaistiť bezpečný a príjemný pobyt v prírode. (RE)

Foto: pixabay