Hotel Partizán v rukách študentov, alebo ako sa získavajú skúsenosti pre hoteliersku prax v reálnom čase

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Hotel Partizán v rukách študentov

Patrí medzi najúspešnejšie stredné školy na Slovensku. Hotelová a obchodná akadémia v Brezne dlhé roky spolupracuje so štvorhviezdičkovým hotelom PARTIZÁN v rekreačnej oblasti Tále. Študenti v hoteli pravidelne praxujú na rôznych pozíciách. To však pre výchovu zodpovedných hotelových pracovníkov nestačí. V tomto roku sa škola spolu s majiteľmi hotela rozhodli pre šokujúci krok: 15. decembra 2019 o 14. hodine prevezmú študenti Hotelovej a obchodnej akadémie v Brezne symbolický kľúč od hotela a budú ho samostatne riadiť.

Hotel Partizán v rukách študentov

Od tohto momentu prevezmú žiaci zodpovednosť za chod hotela a vyskúšajú si získané vedomosti v praxi. Zásluhou vedenia školy na čele s riaditeľkou Evou Dočekalovou je spolupráca s Hotelom Partizán**** na vynikajúcej úrovni. Vedenie hotela a majiteľ Michal Kič s rodinou si uvedomujú nutnosť správneho vzdelávania budúcich generácií pracovníkov v cestovnom ruchu. Vysoké nároky na využívanie inovatívnych prístupov pri výučbe mladých ľudí a neustály deficit kvalitnej pracovnej sily v cestovnom ruchu podporili zrod a realizáciu tejto odvážnej myšlienky.

Hotel Partizán v rukách študentov

„Sme presvedčení, že bez praktickej aplikácie teórie do praxe pod tlakom zodpovednosti sa zo študentov nemôžu stať úspešní odborníci. Budem rád, keď si vyskúšajú, aké je to viesť štvorhviezdičkový hotel, „oblečú sa do našich kabátov“. Nahradia pracovníkov, ale aj manažérov hotela. Svojou prácou zastrešia fungovanie stredísk ako hotelová recepcia, lobby bar, reštaurácia, wellness recepcia a kuchyňa.

Budú pripravovať slávnostnú večeru pre asi 80 osôb, budú mať na starosti osobnú aj telefonickú a e-mailovú komunikáciu a ďalšie aktivity potrebné pre uspokojenie hotelových hostí. Samozrejme, bez dôvery to nejde. Študentov poznáme (lebo u nás pravidelne praxujú), preto som presvedčený, že sa svojej úlohy zhostia bezchybne.“ povedal riaditeľ hotela Michal Kič.

Hotel Partizán v rukách študentov

Predstavitelia školy aj hotela veria, že vďaka tomuto projektu objavia študenti nový rozmer fungovania hotela. Získajú nový pohľad na činnosti, ktoré v ňom denne prebiehajú. Cieľom je, aby získali inšpiráciu, chuť naďalej pokračovať a získavať nové poznatky v oblasti gastronómie a hotelierstva.

Hotel v rukách študentov

Riaditeľka školy Eva Dočekalová sa teší, že žiaci dostali od majiteľov takúto zaujímavú úlohu: „Prejavená dôvera ich zaväzuje k maximálnemu výkonu a zároveň je vynikajúcim motivačným prostriedkom. Takúto formu spolupráce vnímajú ako jedinečnú príležitosť na vyskúšanie toho, čo sa naučili v škole na teoretickom i praktickom vyučovaní. Navyše úplne samostatne, bez dohľadu a pomoci. Za všetkých zainteresovaných by som chcela vyjadriť presvedčenie, že zrealizovaný projekt bude príkladom efektívnej spolupráce školy s praxou a bude mať ďalšie úspešné pokračovanie.“

www.horehronie.sk