Hotelstars Union – jasné hotelové hviezdy. Aký je pokrok v kategorizácii a udeľovaní hotelových hviezdičiek?


6980   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Heritage Hotels of Europe Awards 2019. Galicia Nueava

Úspešný príbeh platformy Hotelstars Union, ktorej členovia sa usilujú o harmonizáciu označovania hotelov hviezdičkami, pokračuje ďalším dôležitým krokom. Je ním vytvorenie medzinárodnej neziskovej organizácie podľa belgického práva (AISBL). Príbeh sa začal spoločnou iniciatívou Rakúska, Nemecka a Švajčiarska, ktorá viedla v roku 2009 k formálnemu založeniu Hotelstars Union.

Členmi sa stalo Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Česko, Holandsko, Švédsko a Švajčiarsko, pod patronátom združenia HOTREC Hospitality Europe. Cieľom je harmonizácia kritérií pre klasifikáciu hotelov a vzájomná spolupráca. Táto iniciatíva sa rýchlo rozvíjala a expandovala pristúpením Estónska (2010), Lotyšska (2020), Litvy (2020), Luxemburska (2011), Malty (2012), Belgicka (2013), Dánska (2013), Grécka (2013), Lichtenštajnska (2015), Slovinska (2017) a Azerbajdžanu (2020). Takmer po 12 rokoch, 25. marca 2021, platorma Hotelstars Union uskutočnila dôležité rozhodnutie a transformovala sa na medzinárodnú neziskovú organizáciu belgického právneho poriadku.

Hotelstars Union dovolenka na slovensku hotel lomnica

Hotel Lomnica

Neprehliadnite:
Aj vy ste sa rozhodli pre dovolenku na Slovensku?
Tieto 4 najlepšie miesta musíte určite vidieť!

Silná iniciatíva rezortu turizmu

“Hotelstars Union (HSU) je veľmi silná iniciatíva odvetvia turizmu, označovaná tiež ako iniciatíva zdola nahor. Rozvíjala sa a rástla kontinuálne, pričom dnes má stabilné postavenie v Európe”, uviedol na prvom zasadnutí Valného zhromaždenia prezident Hotelstars Union Jens Zimmer Christensen. Záujem európskych krajín stať sa členmi HSU je veľký. Za pridruženého člena bolo aktuálne prijaté Gruzínsko a Rumunsko spolu s Ukrajinou za pozorovateľov. Hotelstars Union uvítalo nové krajiny a uistilo ich o podpore implementácie jednotnej klasifikácie.

…a kde je Slovensko?

Slovensko, spolu s Francúzskom, Írskom, Talianskom, Poľskom a Španielskom ostávajú pozorovateľmi. Okolnosti na národnej úrovni im zatiaľ neumožňujú plnohodnotné členstvo. Ako nezisková organizácia posilnila svoje postavenie. Je dôležitý účastník diskusie o kvalite poskytovateľov ubytovacích služieb s európskymi inštitúciami, ktorá reprezentuje transparentný, moderný a zrozumiteľný systém označovania hviezdičkami pre spotrebiteľov a hotelierov.  
“Oslovujeme inštitúcie EÚ a online cestovateľské agentúry, aby sme vytvorili obojstranne vyhovujúcu spoluprácu. Klasifikácia hotelov je dôležitý marketingový nástroj. Porovnateľnosť prostredníctvom harmonizovaných kritérií podporuje hotely v ich medzinárodnom marketingu. Zároveň dáva hosťom dôležitú informáciu o ich kvalite,” dodáva prezident HSU Jens Zimmer Christensen.  

Letnú turistickú sezónu na Slovensku

Hotelstars Union a Slovensko

Pod patronátom HOTREC Hospitality Europe

Hotelové asociácia Rakúska, Azerbajdžanu, Belgicka, Česka, Dánska, Estónska, Gruzínska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Slovinska, Švédska a Švajčiarska založili v roku 2009 platformu Hotelstars Union. Aktuálne sa transformovala v máji 2021 na medzinárodnú neziskovú organizáciu. Je založená na spoločnom katalógu kritérií, ktoré sa aplikujú vo viac ako 22 tisíc hoteloch alebo v 1,2 milióna klasifikovaných izieb v členských krajiných. Ponúkajú transparentnosť, kvalitu a bezpečnosť pre hostí a hotelierov.

Viac na: www.hotelstars.eu
Foto: archív redakcia