Hrad Devín je svedkom mnohých dejinných udalostí národa. Ostali tu aj stopy Napoleona.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Hradná ruina Devín – na vysokom brale nad sútokom riek Dunaja a Moravy – patrí k najvýznamnejším historickým a archeologickým lokalitám v strednej Európe.

Po Keltoch od 1. – 4. storočia bolo toto územie súčasťou systému Limes romanus. V 9. storočí je jeho história spojená s menom kniežaťa Rastislava. Postupne na hornom hrade vznikla pohraničná kráľovská pevnosť. Slovania ju vybudovali na obávanú pevnosť, ktorá vzbudzovala rešpekt. Neskôr hrad po stáročia strážil západnú hranicu uhorského kráľovstva. Dnešní návštevníci môžu spoznávať bohatú históriu aj prostredníctvom tematickej cesty a prostredníctvom špeciálnej mobilnej aplikácie a mapy s príbehom pamiatky a miesta spojené s Veľkou Moravou. Nesú odkaz solúnskych bratov, ktorej súčasťou bol aj Devín. Vierozvestcovia, ktorí sem prišli v roku 863, zohrali na našom území kľúčovú úlohu. Zaslúžili sa o šírenie liturgie – a to vytvorením hlaholiky – prvého písma prispôsobeného na slovanskú reč. Významným dejinným a pre štátnosť výtznamným krokom bolo aj získanie pápežského súhlasu na to, aby mohla byť staroslovienčina uznaným liturgickým jazykom.

Neprehliadnite:
UFO pristálo v Bratislave pred desiatkami rokov

Hrad bol mnohokrát dobytý, ale vždy bol znovu opravený a zosilnený. Napokon nebol zničený v boji, ale bezdôvodne vyhodený do vzduchu francúzskym napoleonským vojskom v roku 1809. Hrad Devín – nemý svedok bohato členenej histórie európskeho významu – dnes ponúka svojim početným návštevníkom očarujúcu prírodnú scenériu s neopakovateľným výhľadom široko – ďaleko…