Viete, kde Trenčania relaxujú? Liekom pre perlu Považia a mesto Matúša Čáka je lesopark Brezina.


12760   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Trenčania radi dýchajú čerstvý vzduch v lesoparku Brezina

Pre Trenčanov sú Mierové námestie a Štúrovo námestie v centre mesta zaujímavé aj tým, že sa z nich dá prejsť do blízkeho mestského lesoparku Brezina. Tu sa dá dosýtosti nadýchať čerstvého vzduchu, oddýchnuť a zašportovať si aj v týchto neľahkých pandemických časoch. Samozrejme, pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení. Zaujímavá je história tejto vzácnej lokality. Ako toto lesnaté prostredie vzniklo? Na prechádzku po Brezine pozývame aj vás…

Trenčania radi dýchajú čerstvý vzduch v lesoparku Brezina

Pohľad na Trenčiansky hrad od Čerešňového sadu (z južnej strany)

Okolo Trenčianskeho hradu bolo v minulosti len holé návršie, výbežok Strážovských vrchov, kde sa pásli kozy a tak ho nazývali Kozí vŕšok. Časom ho miestni obyvatelia začali využívať na prechádzky a upravovať. Prvý chodník vybudovali vojaci cisárskeho 71. regimentu a v ďalších desaťročiach sa viackrát upravoval. Cestička s lavičkami prechádza okolo hradieb a privedie návštevníkov do čerešňového sadu z roku 1900. Práve na tomto mieste sa robili v minulosti vykopávky a dnes sa pripúšťa, že ide o  jedno z miest, kde boli začiatky osídlenia niekdajšieho Trenčína.

Neprehliadnite:
7 byliniek, ktoré na jar pomôžu s očistou organizmu aj pri prekonávaní jarnej únavy

Územie Kozieho vŕšku, neskôr zalesnené a premenované na Brezinu, kedysi patrilo pravdepodobne Illésházyovcom. Okolo roku 1900 hrad – a o niečo neskôr aj lesopark – darovala grófka D´Harcourt mestu Trenčín. Plocha Breziny sa rozširuje do oboch strán od hradu, smerom pod Sokolice a opačne okolo námestia sv. Anny až po sídlisko Juh. Postupne sa Brezina budovala až sa stala obľúbenou oddychovou, výletnou a športovou zónou Trenčanov. Vybudovalo sa tu ihrisko, lanová dráha medzi stromami, kiosk s občerstvením, hotel Brezina, dnes hotel Veverica. Trenčania si chodievajú na Brezinu robiť  aj individuálne aktivity, stretnutia. Z Breziny sa dá prechádzať i do ďalších vzdialenejších lokalít napríklad do Kubrej či na vyhliadkovú vežu nad Soblahovom. Kto má rád objavovanie, môže preskúmať „Sokolicu“ , Katovu studničku, Priekopy, zbojnícku jaskyňu, ktorú spomínal vo svojich spisoch Stárek už v roku 1852 a iné zaujímavosti. To preto, aby nezostali pomaly zabudnuté…

Cesresnovy sad v lesoparku Brezina

Detské lesné ihrisko KIOSK na Brezine

Na Brezinu sú – okrem dvoch spomínaných výstupov z centra mesta – aj ďalšie prístupy. Jeden je cez Horný Šianec, kde prejdete okolo evanjelického cintorína. Tu sú pochovaní zaujímaví občania, ktorí sú s mestom takto naveky spätí. Napríklad tu nájdete hrob matky Ľudovíta Štúra a ďalších členov Štúrovcov. Pochovaný je tu Ján Halaša, Ľudovít Dohnány, Svetozár Ábel, a tiež nezabudnuteľný Pavol Demitra. Iná cesta je cez Kukučínovu ulicu. Prechádza sa okolo vily, kde žil posledné roky svojho života maliar Miloš Alexander Bazovský. Ak sa vydáme na Brezinu z Mierového námestia okolo hradu, cestou môžeme vidieť Katov dom, rodný dom Vojtecha Zamarovského, kostola Narodenia panny Márie a nachádza sa tu aj karner sv. Michala.

Prechádzku po Brezine si môžete pomaly naplánovať…

Foto: Mariana Ďurišová
Lýdia Šimková