Konferencia Prírodný turizmus


4748   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Konferencia Prírodný turizmus

 

Na stretnutí 19. marca 2019 v hoteli Tatra v Bratislave odznejú prezentácie slovenských a zahraničných expertov na ochranu prírody a prírodne orientovaného cestovného ruchu. Tento koncept spája záujmy ochrany prírody a krajiny, turizmu a regionálneho rozvoja do jedného funkčného a perspektívneho celku. Prísť môžete aj vy…

Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO) je cestovný ruch jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomických odvetví vo svete. Svetová rada cestovného ruchu (WTTC) uvádza, že cestovný ruch tvorí 10 % celosvetového HDP a jedno z desiatich pracovných miest vo svete je vytvorené práve v cestovnom ruchu. Aj preto je dnes dôležité jasne si povedať, aký turizmus na Slovensku chceme rozvíjať a podporovať.

Konferencia Prírodný turizmus

Prírodný turizmus je volaním po zásadnej zmene prístupu k cestovnému ruchu najmä v chránených územiach. Medzi jeho najžiadanejšie zážitkové produkty patrí pozorovanie voľne žijúcich zvierat, sledovanie prírodných procesov, fotografovanie zvierat a krajiny, rôzne terapie v prírode či pozorovanie hviezd a spanie pod nočnou oblohou. Prírodný turizmus je zároveň príležitosťou na efektívnejšie zhodnotenie prírodných zdrojov, zlepšenie zamestnanosti a zvýšenie sebestačnosti na lokálnej úrovni. Je tiež vhodnou alternatívou k masovému turizmu, k ťažbe dreva a iným činnostiam, ktoré výrazne a na dlhé obdobie poškodzujú prírodné hodnoty územia.

Odporúčame: Festival HORY A MESTO v Bratislave

Konferencia Prírodný turizmus

Prírodný turizmus je šancou pre prírodu a zároveň je i šancou pre regióny. Prijmite preto naše pozvanie na spoluprácu a staňte sa súčasťou pozitívnej zmeny. Stretnutie sa uskutoční 19. marca 2019 v bratislavskom hoteli Tatra (1. mája 5) v čase od 9. do 13. hod. Stretnutie organizuje Aevis n. o. s podporou Frankfurt Zoological Society a Úradu vlády SR v rámci programu podpory regionálneho rozvoja. Pozvaní sú zástupcovia úradu vlády, rezortov dopravy, životného prostredia a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj zástupcovia záujmových organizácií v cestovnom ruchu, regionálnom rozvoji a ochrane prírody. Na stretnutie sa dá prihlásiť do 15. marca. Viac informácií nájdete na: 0907 239 447 alebo na: zuzana.burdova@aevis.org, www.aevis.org. Tešíme sa na Vašu osobnú účasť.

Rastislav Mičaník, riaditeľ Aevis n. o.
Foto: Prírodný turizmus
www.prirodnyturizmus.sk, www.aevis.org