Nedeľa je deň, keď sa nerobí. Ako vznikli slovenské názvy dní v týždni? Zaujímavá sonda do histórie jazyka


189   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
nedeľa

Nedeľa, pondelok, utorok, streda, … a takto stále dookola. Deň po dni, týždeň za týždňom, rok za rokom… Ako vznikali názvy dní v týždni? Ich názvy majú hlboké korene v histórii, kultúre a náboženstve. Slovenské názvy dní nie sú výnimkou a ich pôvod nám odhaľuje zaujímavý pohľad na vývoj jazyka a vplyvy, ktoré formovali slovenskú kultúru. V tomto článku sa pozrieme na pôvod a význam názvov jednotlivých dní v týždni v slovenskom jazyku.

Nedeľa

Nedeľa pochádza zo staroslovanského slova “nedělja,” čo znamená “deň, keď sa nepracuje.” Toto slovo je zložené z predpony “ne-” (zápor) a “děľa” (práca, čin), takže doslova znamená “nepracovný deň.” V kresťanskej tradícii je nedeľa deň odpočinku a bohoslužby, čo sa odráža aj v názve.

Pondelok

Pondelok je odvodený od slova “po” a “neděľa,” čo znamená “deň po nedeli.” V slovenskom jazyku sa tento názov jasne viaže k chronologickému poradiu dní, kde pondelok nasleduje po nedeľnom dni odpočinku.

nedeľa, dni v týždni


Utorok

Utorok má svoj pôvod v staroslovanskom “vъtorъkъ,” čo znamená “druhý deň.” Názov utorok teda jednoducho označuje druhý deň týždňa, čo zodpovedá jeho pozícii v týždennom cykle.

Streda

Streda pochádza zo staroslovanského “sreda,” čo znamená “stred.” Tento názov naznačuje, že streda je stredným dňom týždňa, aj keď v modernej sedemdňovej týždňovej štruktúre je to štvrtý deň. Historicky však bola v niektorých kultúrach vnímaná ako stred týždňa.

Neprehliadnite: 

Knieža z Popradu

Knieža z Popradu a jeho hrobka – archeologický nález európskeho významu! 

Štvrtok

Štvrtok je odvodený od slova “štvrtý,” čo znamená “štvrtý deň” týždňa. Tento názov je priamym označením jeho pozície v poradí dní týždňa.

Piatok

Piatok má svoj pôvod v slove “piatok,” čo znamená “piaty deň.” Opäť ide o priamy odkaz na jeho umiestnenie v týždennom cykle, kde piatok nasleduje po štvrtku.

Sobota

Sobota pochádza z hebrejského slova “šabat,” čo znamená “deň odpočinku.” V židovskej tradícii je sobota dňom odpočinku a bohoslužby, čo sa prenieslo aj do slovanských jazykov prostredníctvom kresťanskej tradície.

nedeľa, dni v týždni

Historické a kultúrne vplyvy

Názvy dní v týždni v slovenskom jazyku ukazujú silný vplyv náboženstva, najmä kresťanstva, ktoré formovalo názvy dní v kontexte pracovného týždňa a dňa odpočinku. Tieto názvy tiež odrážajú staroslovanské korene, ktoré sú spoločné pre viaceré slovanské jazyky.
Názvy dní v týždni v slovenskom jazyku nám ponúkajú fascinujúci pohľad na históriu a kultúru našich predkov. Od nedele, ktorá symbolizuje deň odpočinku, až po sobotu, ktorá má korene v židovskej tradícii, každý názov nesie so sebou kúsok histórie a významu. Táto sonda do histórie nášho jazyka nám pripomína, aké hlboké a bohaté sú korene slovenskej kultúry a jazyka. (RE)

Ilustračné foto: archív redakcie a pixabay