Needle & Balloon − výstava v Galérii Jána Koniarka v Trnave o krehkosti a o pocite hraničného napätia


2169   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Needle & Balloon, Galéria J.Koniarka

Medzinárodná výstava Needle & Balloon reaguje na tému krehkosti a s ňou súvisiaci pocit hraničného napätia. Úvahy o krehkosti sa pri pohľade na aktuálnu ekologickú a politickú situáciu či stav spoločnosti poznačenej súvislosťami ostatných, minimálne dvoch rokov, zdajú byť aktuálnejšie než kedykoľvek predtým.

Heslá ako stabilita, hodnota či záruka stratili svoj význam. Zdá sa, že nemožné a nepredstaviteľné je predsa len možným a skutočným. Zaujímavá výstava sleduje ústredné motívy v kontexte súčasného vizuálneho umenia. To vzniká na pozadí úvah o ekonomických systémoch, alarmujúcej ekologickej situácie, aktuálneho stavu našej planéty alebo vplyvu dnešných rozhodnutí na potenciálnu budúcnosť. Kurátorský projekt sa zaujíma o novodobú emocionalitu a vnútorné prežívanie, sleduje príklon k osobnej mytológii či k aktualizovaným myšlienkam romantizmu.

Rôzne vplyvy, rôzne emócie…

Výstavu sprevádzajú pocity napätia, melanchólie, smútku, ako aj podmanivé prvky fikcie, mysticizmu, pohnutej reality alebo dystopickej a postapokalyptickej atmosféry. Skupinová výstava ukotvená priestormi, históriou a atmosférou trnavskej synagógy predstavuje selekciu diel autoriek a autorov mladej a strednej generácie zo Slovenska, Maďarska, Česka a Rakúska.

Neprehliadnite:

Dobro, SNM, lexikon.sk… a nazvali ju Dobro®.
Slovenské korene americkej hudby s charakteristickým zvukom gitary

Multimediálny výber

Takto kocipovaný multimediálny výber úplne prirodzene prechádza od maľby cez sochy a inštalácie až k videám. Viaže sa k téme krehkosti v niekoľkých líniách. Ústredným motívom projektu sú naratívy vybraných diel, ktoré zdôrazňujú pominuteľnosť ľudského života či všeobecnej existencie. Vybrané práce hovoria o prirodzenej evolúcii, o konci sveta. Ale aj, naopak, o nemožnej a neprirodzenej snahe zastaviť čas a zakonzervovať súčasnosť.

Needle & Balloon, Galéria j. Koniarka, lexikon.sk

Symbolika motívov 

Výrazná symbolika použitých motívov na výstave, tvarov či materiálov zdôrazňuje lyrickú líniu výstavy Needle & Balloon. Prirodzene ju dopĺňa aj formálna stránka diel s príznačnými použitými materiálmi, ich stabilitou, trvácnosťou alebo vizuálnym stvárnením. Projekt priamo nereaguje na historické reálie previazané so židovskou kultúrou. Ani na neutíchajúce ozveny globálnej pandémie a vojnových konfliktov. Ich prítomnosť však zostáva podvedomým mementom a zdvihnutým varovným prstom celej výstavy.

S tvorbou ktorých umelcov sa na výstave stretneme?

Radek Brousil | Kristián Németh | APART collective | András Cséfalvay | Andrej Dúbravský | Ádám Horváth | Šimon Chovan | Yein Lee | Céline Struger | Adam Vačkář |

Stretnutie s umením: 13.5. 31.7. , Synagóga Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Text: Michal Stolárik
Medzititulky: redakcia
Foto: archív GJK

Viac na: www.gjk.sk