Spoznávame históriu slovenských miest: Liblaw, Lubowla, Alt Lublau, Ólubló… Stará Ľubovňa

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
hrad Stará Ľubovňa

Ďalšie zaujímavé listovanie v histórii slovenských miest. Tentoraz v knihe, ktorá je historicky prvou, ucelenou monografiou mesta Stará Ľubovňa. Je dielom odborníkov z oblasti geografie, archeológie, histórie, etnografie, architektúry, urbanizmu a umeleckej histórie.

Histŕia miest Stará Ľubovňa

Z bohatej kráľovskej histórie vyberáme…

Strategickú polohu tohto kraja si všimol už rímsky cisár Marcus Aurelius, ktorý tu chcel po zriadení provincií Marcomania a Sarmatia, posunúť hranice Rímskeho impéria. Prirodzenú centrálnu os severného Spiša vytvára rieka Poprad, prameniaca pri Popradskom plese. Kľukatí sa k Dunajcu, aby sa spolu s ním prostredníctvom Visly dostala k Baltickému moru; mimochodom – ako jediná slovenská rieka odvádza svoje vody na sever od našej krajiny. Najstaršia listinná zmienka o Starej Ľubovni je z r. 1292. Nesporné však je, že existovala už skôr. Po postavení hradu Ľubovňa sa obec zmenila na podhradie a tým sa zväčšil jej význam.

Míľniky v dejinách mesta

Pre rozvoj mesta bol významný rok 1364, keď Kráľ Ľudovít I. udelil Starej Ľubovni dve privilégiá. Prvou listinou ju povýšil na kráľovské mesto s právami aké používalo mesto Košice a Budín. Druhou listinou z 13.októbra 1364 dal mestu široké výsady pri vydržiavaní výročných trhov. Ďalší vývoj podstatne ovplyvnilo zálohovanie územia poľskému kráľovi v r. 1412 – 1772. Mesto sa stalo známym hospodárskym a kultúrnym centrom. Po skončení zálohu mesto stratilo výnimočné postavenie, opustili ho úradníci a šľachta. 

Neprehliadnite:
Stať sa kráľom alebo nie? Sebastian Lubomírski a jeho odkaz na hrade Ľubovňa prežil stáročia

Vznik monografie

Monografia vznikala tri roky, počas ktorých sa bádatelia venovali vedeckému a terénnemu výskumu, štúdiám v archívoch doma i v zahraničí. Na svojich 600 stranách, sa komplexne venuje histórii mesta Stará Ľubovňa od praveku až do roku 2015. Osobitne sa venuje geografii, symbolom mesta, mobiliáru a nástenným maľbám v Kostole sv. Mikuláša. Ďalšie časti sú venované železnici, umeleckým dielam a výtvarným kompozíciám, ktoré sa stávali súčasťou interiérov a exteriérov budov v Starej Ľubovni v polovici 60. rokov minulého storočia. Predstavuje život obyvateľov mesta, ako aj jeho stavebný vývoj. Publikácia je určená všetkým, ktorí chcú spoznať dejiny slobodného kráľovského mesta Stará Ľubovňa.

Liblaw Stará Ľubovňa história miest

Zaujímavú prezentáciu monografie zorganizovalo Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni. Išlo o prvý online webinár na tému „Ako vznikala historicky prvá monografia mesta Stará Ľubovňa?“  Obsahovo webinár odkryl historické tajomstvá i proces vzniku monografie – aké pramene boli použité, aké informácie boli spracované, aké zdroje autori využívali a s čím všetkým sa autori museli počas zostavovania monografie stretávať.
Ak sa vaše cesty budú smerovať do tohto malebného kraja, majte na pamäti známu repliku:
“Zastav, pútnik, svoje kroky v našom krásnom meste…” Áno, je o meste Stará Ľubovňa…

Viac na: www.staralubovna.sk