Obrazy Márie Terézie i bronzová soška Kelta v nových expozíciách Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Obrazy Márie Terézie, lexikon.sk, Múzeum Spiša

Obrazy Márie Terézie a iné vzácne artefakty nájdete v nových expozíciách Múzea Spiša. V roku 2021 tu bola sprístupnená nová historická expozícia, ktorá sa skladá zo štyroch častí. Prvá sa venuje stavebnému vývoju Provinčného domu, druhá dejinám Provincie XVI spišských miest, tretia Spiša a štvrtá Spišskej Novej Vsi. V úvode expozície sa prezentuje veľkoplošná mapa časti Spiša z rokov 1769 – 1784, ktorá zaznamenáva podobu regiónu v 18. storočí. Je to najvzácnejšie mapové dielo o Spiši.

Prehliadka sa začína…

Prvá miestnosť expozície sa venuje stavebnému vývoju Provinčného domu, na mieste ktorého stáli pôvodne dva gotické domy. V 15. storočí ich prestavbou vznikla radnica. V roku 1775 sa stal objekt administratívnym centrom Provincie XVI spišských miest. Jeho podobu z roku 1786 približuje maketa zo sibírskej brezy. V miestnosti sa nachádzajú obrazy administrátorov a prísediacich provincie z 18. a 19. storočia.

Obrazy Márie Terézie, lexikon.sk, Múzeum Spiša

Naša panovníčka v zrkadle času…

Druhá miestnosť prezentuje najvýznamnejšie medzníky v dejinách provincie, ktorá existovala od roku 1774 do roku 1876. K najcennejším zbierkam patria obrazy zakladateľov provincie – Márie Terézie Jozefa II., ako aj funkcionárov mestského zväzu z 18. storočia. Za pozornosť stojí aj faksimile slávnostného privilégia Márie Terézie pre provinciu z roku 1778.  

Samospráva v stredoveku

Tretia miestnosť predstavuje rokovaciu sieň provincie. Jej zariadenie sa vyhotovilo podľa popisu z roku 1787. Obrazy na stenách z rokov 1775 – 1776 tvoria najvzácnejšiu zbierkovú kolekciu múzea. Vyobrazení sú na nich richtári všetkých šestnástich spišských miest, ktoré boli súčasťou mestského zväzu.

Vždy zaujímavá archeológia

Štvrtá miestnosť približuje najvýznamnejšie archeologické nálezy múzea z posledných rokov, ktoré zaznamenali medzinárodný ohlas. Ide o depot šperkov z doby bronzovej z katastra obce Hozelec. Pochádza z obdobia okolo r. 1250 pred n. l. Ďalší vzácny nález sa podarilo získať z lokality Hradisko na území Jánoviec. Je ním bronzová soška Kelta so zlatými očami. Spomínanú polohu obývali Kelti od záveru 4. storočia pred n. l. do záveru 2. storočia n. l. 

Múzeum Spiša, lexikon.sk

Z uvedeného obdobia a lokality je prezentovaná aj kolekcia keltských mincí

So zatajeným dychom pokračujeme ďalej…

Piata miestnosť sa obsahovo zameriava na predstavenie špecifickej štruktúry verejnej správy Spiša v období stredoveku. Na území Spišskej stolice existovalo viacero výsadných (samosprávnych) území. Expozícia predstavuje štyri správne celky. Prvým z nich bola Spišská stolica s centrom na Spišskom hrade, druhým Spoločenstvo spišských Sasov s hlavným mestom Levočou, tretím Stolica X spišských kopijníkov, ktorej členovia sa schádzali na spoločných rokovaniach v Spišskom Štvrtku, štvrtým Gelnický banský okruh (úvodná fotografia – starý banský vozík) s dominantným postavením Gelnice. Uvedené správne celky sú prezentované prostredníctvom pre ne charakteristickým obyvateľstvom (poddaní, šľachtici, kopijníci, baníci, remeselníci, obchodníci). K najcennejším zbierkovým predmetom v tejto časti expozície patria: medený ingot (kus medi vo forme tehly) zo 17. storočia, kamenná merica na obilie z roku 1727 či drevený štít z letohrádku na Sans Souci pri Iliašovciach z roku 1773.

Neprehliadnite:

Veľká noc, Kysuce, kraslice, Trebišovski pisankiKrehká krása nevídaná. Na výstave Trebišovski pisanki uvidíte viac ako 700 veľkonočných kraslíc

To ste určite nevedeli…

Šiesta miestnosť sa venuje dejinám Spišskej Novej Vsi – správe mesta, hospodárstvu, stavebnému vývoju, školstvu, obyvateľstvu a náboženským pomerom. K jednotlivým témam sú priradené zbierkové predmety od obdobia stredoveku po 20. storočie. K najcennejším zbierkam patria: erb mesta z roku 1724, mestská zástava z roku 1762nobilitačná listina rodiny Maleter z roku 1662 s pečaťou cisára Leopolda I. Z ilustrácií sa k najpozoruhodnejším radí najstaršia veduta mesta z roku 1817 a vyobrazenie jeho centra z obdobia okolo roku 1860.

Bytová kultúra na Spiši

Siedma miestnosť prezentuje meštiansku bytovú kultúru v Spišskej Novej Vsi. Pochádza z domu č. 34 na letnej strane námestia. V roku 1921 sa spomínaný objekt stal predmetom predaja zo strany rodiny Kauffmann rodine Lukáčikovej, ktorá patrila k tzv. Amerikánom. Nábytok a bytové doplnky prezentujú meštiansku bytovú kultúru Spišskej Novej Vsi obdobia posledných desaťročí Rakúsko-Uhorska a Československej republiky.

Múzeum Spiša, lexikon.sk, Obrazy Márie Terézie

A to najlepšie na koniec?

Ôsma miestnosť predstavuje zbierkovo najbohatšiu časť historickej expozície. Tieto pochádzajú zo slávneho fotoateliéru, ktorý v roku 1890 založil Gusztáv Matz. Nachádzal sa v dome č. 90 na zimnej strane námestia. Od roku 1903 vedenie fotoateliéru prevzala Anna Matzová. V strede miestnosti je prezentované jeho originálne zariadenie, vrátane veľkoplošného plátna, ktoré sa využívalo ako pozadie pri fotografovaní. Obvodu miestnosti dominujú početné fotografie rozličných rozmerov. Nachádzajú sa tu aj interaktívne prvky, prostredníctvom ktorých možno spoznať atmosféru v starom fotoateliéri. Zároveň majú návštevníci možnosť vyhotoviť si fotografiu v dobovom oblečení s pozadím, aké bolo charakteristické v dávnych časoch.

Text a foto: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Medzitulky: redakcia

Viac na: www.muzeumspisa.com a na Facebooku