Panuje vo vašom bytovom dome nespokojnosť so správcovskou spoločnosťou? Naša rada: vymeňte ju


1609   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
bytovom dome

Ak bývate v bytovom dome, na kvalitu vášho bývania samozrejme najviac vplýva to, ako máte zariadený svoj byt. Veľmi dôležitým – a nie menej podstatným – faktorom je však aj to, ako je spravovaný bytový dom, v ktorom bývate.

Prvoradé je dohodnúť sa s ostatnými

Správa bytového domu však nie je vždy ideálna a často dokonca ani dostatočná. Prečo si však vinou neporiadnej správcovskej spoločnosti kaziť svoje bývanie? Ak sú aj vaši susedia nespokojní s výkonom správy, je čas pouvažovať nad výmenou správcu bytového domu. Ako postupovať? Ešte raz chceme zdôrazniť, že nespokojnosť musí byť „kolektívna“. Za odvolanie totižto bude musieť zahlasovať nadpolovičná väčšina všetkých majiteľov bytov. Správcu bytového domu potom možno odvolať na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov. Už pri zvolávaní schôdze môže nastať prvý problém: musí ju predsa zvolať vaša aktuálna správcovská spoločnosť. Našťastie, zákony myslia aj na možnosť, že by vám správcovská spoločnosť chcela skomplikovať jej dovolanie nezvolaním schôdze. Ak ju nezvolá do 15 dní, môžu ju zvolať aj samotní majitelia; na zvolanie bude stačiť 25 % podpisov.

Neprehliadnite:

rekonštrukcia kúpeľne, JIKA
Rekonštrukcia kúpeľne krok za krokom.
Možno už rozmýšľate nad takouto zásadnou jarnou zmenou

Riešte problém čo najjednoduchšie, aby ste sa vyhli chybám

Aby schôdza prebehla čo najhladšie, mala by mať jediný hlavný bod: odvolanie správcovskej spoločnosti. A voľbu novej správcovskej spoločnosti v bytovom dome si radšej presuňte na ďalšiu schôdzu. Keď bude určený termín schôdze, treba o ňom upovedomiť susedov. „Obetujte“ trochu kapacity z tonerov do tlačiarne a vytlačte letáčiky do schránok, či vývesky do spoločných priestorov. A samozrejme, môžete susedov informovať aj osobne. Ak vám niekto bude vedieť vopred povedať, že sa schôdze nebude môcť zúčastniť, budete ho môcť rovno požiadať, aby podpísal splnomocnenie na hlasovanie.
Na samotnej schôdzi potom dbajte na všetky náležitosti ako je prezenčná listina, voľba overovateľov a zapisovateľov. Aby sa nestalo, že z dôvodu nejakej „procesnej“ chyby bude schôdza neplatná. Rovnako odporúčame, aby ste si radšej uchovali kópiu zápisnice; to pre prípad, ak by sa originál „stratil“. (FU)

 Foto: Andrew Lam / Shutterstock.com