Poznáte projekt MAĽOVANÝ ROVNÍK? Pôjde raz aj cez Slovensko?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
MAĽOVANÝ ROVNÍK

Známy výtvarník a galerista Andrej Smolák sa okrem vlastnej tvorby už dlhé roky venuje zaujímavému projektu – GALÉRIA MAĽOVANÝ ROVNÍK, teda PEG – Painted Equator Gallery. Požiadali sme ho, aby nám priblížil podstatu zaujímavého projektu.

Predstavte nám, prosím, projekt Maľovaný rovník. Ako vznikol?

Projekt som vymyslel pred štvrť storočím, keď sme s umelcami výtvarného festivalu v Snine sledovali v televízii výročie pádu „Dvojičiek“ v New Yorku. Povedali sme si, že by sme ako umelci z rôznych krajín mali niečo urobiť v prospech mieru. Maliari chceli namaľovať spoločný obraz. A čo potom s ním? A tak mi prišla na um myšlienka reťaze ľudských rúk. Navrhol som umelcom namaľovať malé obrázky 20 x 20 cm a začať tak vytvárať pomyselnú reťaz ľudských rúk okolo rovníka – v dĺžke 40 075 km.

MAĽOVANÝ ROVNÍK

V projekte sa síce nedržíme za ruky, lebo to nie je reálne, ale umelci sveta ale i osobnosti zo všetkých oblastí spoločenského života, ktorí niečo vo svojom živote dokázali, maľujú malé obrázky. Jeden obrázok 20 x 20 cm predstavuje jeden kilometer na rovníku. To znamená, že chceme sústrediť na Slovensko 40 075 obrázkov od rovnakého počtu osobností sveta. Z každej krajiny všetkých kontinentov. Do dnešných dní má Galéria Andrej Smolák už 835 kilometrov z rovníka, ktorými prispeli osobností zo Slovenska.

Čo je zmyslom a cieľom tejto aktivity?

Snažíme sa zapojiť do projektu osobnosti zo všetkých oblastí z celého sveta. Kto iný, ak nie ľudia, ktorí niečo v živote dosiahli, by mali za sebou strhnúť masy, aby ich nasledovali?

V čom nasledovali?

V pozitívnom myslení, v propagovaní priateľstva medzi národmi sveta. V tom, aby sme boli lepší ako tí iní, aby sme si nepodkladali polená pod nohy, aby sme neohovárali, ale aby sme sa pravdivo snažili prekonávať iných svojou pozitívnou a aktívnou prácou v záujme pokoja, mieru.

MAĽOVANÝ ROVNÍK

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť ľudstva na tejto planéte na pozitívne myslenie obyvateľov planéty Zem. Na priateľstvo medzi národmi a toleranciu kultúr národov sveta. Aby medzi národmi nevznikala nenávisť, aby sme kladivami nerozbíjali štyritisíc rokov staré sochy, aby sme na seba navzájom neútočili, ale aby diplomati a politici našli k sebe cestu skôr, ako na ten druhý národ pošlú tanky. Projektom chceme dokázať budúcim generáciám, že na počiatku tretieho tisícročia tu žili kultúrni ľudia, ktorí túžili po mieri a priateľstve.

MAĽOVANÝ ROVNÍK

Čo bude nasledovať potom, keď sa naplní plánovaný počet obrázkov – 40 835?

Verím, že potom, keď obrázky obrazne povedané obídu celý rovník (40 835 km, teda obrázkov) nájde sa mecenáš, alebo štát, ktorý dá financie na postavenie veľkej galérie PEG-u, kde budú všetky tieto obrázky umiestnené. Turisti budú túto galériu navštevovať a generácie po nás budú vedieť, že sme sa snažili aspoň takou formou „prerobiť“ myslenie ľudí, aby sa sústredili na zachovanie mieru na našej Zemi. Mojím želaním je, aby projekt nikdy neskončil. Aby v ňom pokračovali aj budúce generácie a nové osobnosti do neho pridávali svoje obrázky. Túžim, aby sa táto pomyselná reťaz ľudských rúk pozitívneho myslenia stále dopĺňala a nikdy neskončila.

MAĽOVANÝ ROVNÍK

Kto zo slovenských osobnosti sa do projektu už zapojil?

Všetkých nebudem menovať, k dnešnému dňu je ich 835. Skúsim len tých najznámejších, prezident Ivan Gašparovič, hokejista Peter Bondra, speváci Pavol Hammel, Zdenka Predná, Dara Rolins, Eva Blahová, herci Maroš Kramár, Zuzana Fialová, Róbert Roth, futbalový brankár Ján Mucha, olympionik Jozef Gönci, choreograf Juraj Kubánka, stovky výtvarníkov Tibor Bártfay, Alexander Vika, Fero Lipták, Adolf Benca, Daniel Brogyányi, Igor Piačka, mím Milan Sládek a veľa iných televíznych, či rozhlasových osobností, spisovateľov, hudobníkov, športovcov, paralympionikov, architektov, spisovateľov, lekárov, pedagógov a iných.

MAĽOVANÝ ROVNÍK

Akým spôsobom sa zväčšuje počet kilometrov – obrázkov Maľovaného rovníka?

Oslovujeme umelcov i rôzne osobností, aby sa do reťaze zapojili a namaľovali svoj príspevok za mier. Jedna osobnosť môže namaľovať iba jeden obrázok. Ak si čitatelia tohto textu myslia, že niečo v živote dosiahli a chcú podporiť ideu spájania národov, ktorú vyjadruje Maľovaný rovník, môžu sa prihlásiť, namaľovať jeden obrázok (formát 20 x 20 cm) a poslať nám ho. Všetky informácie nájde na www.malovanyrovnik.sk, www.paintedequator.com alebo na www.galeriaas.sk. Taktiež nás ktokoľvek môže podporiť finančne ľubovoľnou sumou na účet Nadácie ART. EAST (IBAN: SK22 0900 0000 0004 6110 8604), aby sme mohli kupovať plátna a farby. Nech táto naša slovenská reťaz dobrej vôle putuje svetom a šíri myšlienku dobra medzi všetkými národmi sveta.

Alexandra Pohl Didičová