Prvá pomoc podnikateľom nezabráni prepúšťaniu v cestovnom ruchu


5436   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Prvá pomoc podnikateľom nezabráni prepúšťaniu v cestovnom ruchu

Hotely a reštaurácie, čiže základné služby cestovného ruchu, sú nariadením vlády zatvorené už 2 týždne. V praxi to znamená, že 100% ubytovacích zariadení a viac ako 90% stravovacích zariadení nemá žiadne príjmy. Očakáva sa, že tieto opatrenia proti šíreniu nákazy potrvajú vzhľadom na nepriaznivý vývoj šírenia ochorenia, ešte niekoľko týždňov. Takmer všetky náklady zostali na pleciach podnikateľov. Opatreniam, ktoré predostrela vláda – Prvá pomoc podnikateľom – chýbajú konkrétne náležitosti a spôsoby ich uplatňovania, na základe ktorých by bolo možné určiť, do akej miery pomôžu sektoru cestovného ruchu.

Prvá pomoc podnikateľom nezabráni prepúšťaniu v cestovnom ruchu

Výpadok tržieb v službách cestovného ruchu sa totiž nedá nahradiť. V tomto prípade nie je možné tvrdiť, že pôjde o odloženú spotrebu. Hotely a reštaurácie predávajú služby, ktoré nemajú komu poskytovať. Nemožno očakávať, že po skončení opatrení, budú ľudia vo zvýšenej miere využívať služby reštaurácií, hotelov či iných služieb cestovného ruchu. Práve naopak, očakáva sa pomalý nábeh dopytu.

Neprehliadnite:
Potravinári a hotelieri sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Podľa prieskumov, ktoré realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), očakávaný výpadok v tržbách za ubytovacie a stravovacie služby bude v porovnaní s rokom 2019 až 52%, vo finančnom vyjadrení to znamená prepad tržieb o viac ako 566 miliónov EUR. Priamo ohrozených je tak až 63% zamestnancov v ubytovacích a stravovacích službách, čo znamená takmer 68 tisíc zamestnancov.

AHRS predpokladá, že v tomto roku zaznamenáme pokles dopytu zo strany domácich návštevníkov o 50% a v prípade zahraničných návštevníkov o takmer 60%. V porovnaní s rokom 2019 to bude predstavovať pokles o takmer 9,5 mil. prenocovaní. Ak budú opatrenia z dôvodu nákazy pokračovať dlhšie ako dva mesiace, a nebudú prijaté opatrenia na naštartovanie dopytu, vývoj zamestnanosti v cestovnom ruchu – najmä v hoteloch a reštauráciách – bude neudržateľný a nebude sa dať vyhnúť prepúšťaniu.

Žiadame preto, aby vláda SR začala hľadať aj také riešenia, ktoré pomôžu naštartovať dopyt po službách cestovného ruchu a z hľadiska dlhodobého poklesu dopytu účinne zabránia prepúšťaniu.

Tomáš Ondrčka
prezident AHRS