Rok Dezidera Millyho – výtvarníka ukrajinskej duše, modernej krajiny melancholického charakteru

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rok Dezidera Millyho - výtvarníka ukrajinskej duše, modernej krajiny melancholického charakteru

Rok Dezidera Millyho – príležitosť pripomenúť si jeho život a tvorbu v Múzeu ukrajinskej kultúry. Centrálne miesto v expozícii tejto muzeálnej inštitúcie majú diela národného umelca, prof. Dezidera Millyho (1906 – 1971). Patril k výtvarníkom a pedagógom a zároveň k najvýznamnejším predstaviteľom výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku. 

Dezider Milly sa narodil  7. augusta 1906 v obci Kyjov, okr. Stará Ľubovňa. Pedagogické vzdelanie nadobudol v rokoch 1922 – 1926 v Gréckokatolíckom učiteľskom seminári v Prešove a výtvarné – v rokoch 1926 – 1933 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, kde študoval u profesorov J. Schussera a A. Hofbauera. Po ukončení štúdia pôsobil ako učiteľ na východnom Slovensku v dedine Orlov a v Prešove. V roku 1946 sa presťahoval do Bratislavy, kde sa – okrem iného – spolupodieľal na zakladaní Vysokej školy výtvarných umení, na ktorej v školskom roku 1951/52 vykonával funkciu rektora. V roku 1958 ho menovali za profesora voľnej grafiky, všeobecného a krajinárskeho maliarstva; v roku 1962 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1971 titul národný umelec. D. Milly zomrel vo veku 65 rokov, 1. septembra 1971 v Bratislave, kde je aj pochovaný. S jeho tvorbou sa milovníci výtvarného umenia – okrem Slovenska – môžu oboznámiť taktiež v Česku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, Belgicku, na Kube a Ukrajine.

Dezider Milly, Stála expozícia Múzea ukrajinskej kultúry

Stála expozícia Múzea ukrajinskej kultúry

Neprehliadnite:
Poznáte projekt MAĽOVANÝ ROVNÍK? Pôjde raz aj cez Slovensko?

Hlboká umelecká stopa

Popri pedagogickej činnosti sa D.Milly venoval maľbe, kresbe, grafike, ilustračnej tvorbe a scénickému výtvarníctvu.
Najvýraznejším inšpiračným zdrojom pre výtvarnú tvorbu D. Millyho bola krajina rodného kraja (Ľudia v horách – úvodné foto), každodenný život na dedine a jej bohatý folklór.

Dezider Milly Podbeskydská balada

D.Milly: Podbeskydská balada

Umelecké úsilie autora najvýstižnejšie charakterizujú moderné krajiny zo záverečného obdobia tvorby s výraznou redukciou prírodnej formy, expresívnou teplou farebnou skladbou a monumentálnym výrazom a diela symbolicko-melancholického charakteru, z ktorých najznámejšie sú námety Krivého jarku a Blúdiacej.
Rok Dezidera Millyho je príležitosť pripomenúť si život a tvorbu originálneho umelca, ktorého umelecký rozmer presiahol hranicu rodného kraja. V Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku mu právom patrí trvalá a zaslúžená pozornosť.

Foto: archív web umenia

Viac na: www.snm.sk