Toľko krásy, farieb a vôní na jednom mieste: Arborétum Mlyňany – oáza pohody a inšpirácií

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany – najväčšie slovenské arborétum je známe predovšetkým unikátnou kolekciou cudzokrajných, prevažne vždyzelených drevín z rôznych kútov sveta. Jeho ozdobou v letných mesiacoch sú však aj ruže (viac ako 200 kultivarov). Ruže sú oslavou záhradníckeho umenia. V tunajšom Arboréte môžu návštevníci – popri ružiach svetoznámeho šľachtiteľa ruží z Krupiny Rudolfa Geschwinda – obdivovať aj početné moderné odrody ruží Kordesa, Meillanda, Austina a iných.

Záhradník, priateľ záhrady, dendrológ i majiteľ tu získajú dojmy, aké im neposkytne nijaká iná záhrada v Strednej Európe.“ (C. K. Schneider)

Kedy sa začala písať sláva?

História Arboréta Mlyňany je neodmysliteľne spojená s menom šľachtica, právnika a prírodovedca-dendrológa, grófa Dr. Štefana Ambrózyho (Ambrózy István). Narodil sa v meste Nizza v Taliansku 5. marca 1869, kde bola ich rodina na liečebnej dovolenke. Rodina pochádzala z obce Tana (dnes Tanakajd), zo Železnej stolice (Vasvármegye) v západnom Maďarsku. Jeho rod získal 15. júla 1601 šľachtický titul a erbovný list od Mateja II.

Glora Dei, informácie o Slovensku, kultúra, enviro, cestovanie

Jemná a príťažlivá Glora Dei

Silná túžba po poznaní 

Po absolvovaní strednej školy vo viedenskom Tereziáne vyštudoval Š. Ambrózy právo na univerzite vo Viedni a v Budapešti. Rastlinám sa venoval už od mladosti, usilovne študoval botaniku a herbároval. Jeho záujem o vždyzelené dreviny podporili jeho časté cesty po južnej Európe. Myšlienky vybudovať ucelený vždyzelený parkový objekt sa do konca života nevzdal, dokonca zamýšľal presadiť ideu masových výsadieb vždyzelených drevín do extravilánov miest a obcí.

Arborétum Mlyňany, informácie o Slovensku, cestovanie, kultúra, tradície, enviro, regióny

Celkový pohľad

Svadbou s Antóniou Migazzi, v roku 1892 ako 23 ročný, získal časť mlynianskeho veľkostatku (Malonya), ku ktorému prikúpil od grófa Révaya z Tajnej dubovo-hrabový les pri obci Vieska nad Žitavou (po manželke prijal prímenie Migazzi). Tu, na okraji lesa, dal postaviť novoklasicistiký kaštieľ (projekt Guttmanna) s charakteristickou vežou.

Neprehliadnite:
Kraj vody, kde nájdete slovenské pamukkale a mŕtve more.
Aj taký je Tekov – región veľkých letných prekvapení!

Známe miesto na mape Európy

Arborétum Mlyňany sa stalo pomere rýchlo v Európe veľmi známym, hlave medzi odborníkmi. V zámorí sa o jeho popularitu postaral aj priateľ grófa Ambrózy-Migazziho, svetoznámy dendrológ Camillo Schneider, ktorý mal kontakty na ďalších významných dendrológov tohto obdobia Sargentom a Rehderom zo svetoznámeho Arnold Arboreta pri Bostone. Sám Camillo Schneider bol fascinovaný bohatosťou zbierok drevín, ktorú boli Ambrózy-Migazzi a ďalší významný dendrológ Jozef Mišák schopní sústrediť za pomerne krátke obdobie. Arborétum Mlyňany nazval žiarivou hviezdou na dendrologickom nebi. Sám často navštevoval Arborétum Mlyňany od roku 1905, odkedy sa s grófom Ambrózy-Migazzim spoznal, až do roku 1913.

Arborétum Mlyňany. informácie o Slovensku, kulgtúra, história, enviro, cestovanie, regióny

Neodolateľný Peter Frankenfeld

Pevné korene

Práca a posolstvo zakladateľa a pokračovateľov v procese ochrany vzácnych drevín tu má zapustené pevné a zdravé korene. Akiste to ocení každý, kto v horúcich letných dňoch hľadá návod ako a kde načerpať silu a inšpiráciu. Vôňa prírody a zeme je v tunajšej vždyzelenej oáze Arboréta naozaj unikátna a tunajšia prechádzka ružovou záhradou je reálnou metaforou na tvrdú celoživotnú a poctivú prácu zanieteného človeka…

Arborétum Mlyňany, informácie o Slovensku, kultúra, história, cestovanie, regióny, enviro

Tento krásavec sa volá Graham Thomas

Autorom fotografií ruží je Ing. Peter Hoťka, PhD. – vedúci Oddelenia genofondu a špeciálnych zbierok, Rozárium – archív Arboréta Mlyňany

Viac na: www.arboretum.sav.sk