Trebišovský kaštieľ privíta nadšencov umeleckého slova na tradičnom podujatí Hviezdoslavov Kubín.


5791   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Hviezdoslavov kubin 2020

Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje okresnú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín v dňoch 31. marca 2020 (III. a VI. kategória) a 1. apríla 2020 (I.a II.kategória) v priestoroch trebišovského kaštieľa.

Trebišovský Kaštieľ, Hviezdoslavov kubin 2020

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne texty. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie.

Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátorom podujatia je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Hviezdoslavov kubin 2020

Zdroj titulnej foto: www.zilinak.sk
www.muzeumtv.sk