Na minútku do múzea: vzácny bronzový náramenník s nevšednou históriou a odhadovaným vekom

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Podtatranské múzeum Poprad, lexikon.sk

Na minútku do múzea tentoraz za predmetom, ktorý vyniká svojou zvláštnosťou a vzácnosťou. Ide špirálový bronzový náramenník. Predmet v Podtatranskom múzeu v Poprade je približne 30 cm dlhý, s priemerom špirály okolo 8 cm a šírkou závitov do 6 mm. Táto bronzová špirála sa skladá z trinástich  nerovnomerných závitov,  ktoré majú v priereze tvar splošteného trojuholníka, širšia plochá strana sa nachádza z vnútornej strany.

Špirálový bronzový náramenník je druhom šperku, ktorý bol nosený – ako názov napovedá – na ramene alebo predlaktí. Či ho ľudia doby bronzovej nosili priamo na tele alebo sa pod ním nachádzalo ešte oblečenie, to nevieme s istotou určiť.
Bronzový náramenník, ktorý sa nachádza v zbierkovom fonde archeológie Podtatranského múzea v Poprade, pochádza z Novej Lesnej a daroval ho vtedy Tatranskému múzeu vo Veľkej Ernest Krompecher v roku 1898.

Podtatranské múzeum, bronzový náramenník, lexikon.sk

Neprehliadnite:

Košicko-bohumínska železnicaŽeleznicou do histórie:
150 rokov Košicko-bohumínskej železnice je nostalgia a listovanie v pamäti

História a príbeh predmetu

Podľa dostupných informácií bol pri terénnych prácach, pravdepodobne orbe nového poľa, objavený rozsiahly súbor bronzových predmetov. Pravdepodobne išlo o depot bronzových zbraní a šperkov uložených z dôvodov náboženských alebo počas stavu ohrozenia. Nie je však možné vylúčiť, že išlo o poškodenie veľmi bohatého žiarového hrobu. Bližšie informácie ohľadom lokalizácie sa k archeológom nedostali, a tak nie je možné zistiť viac o súvislostiach uloženia celého súboru predmetov. Náramenník môžeme datovať do približne do 12. storočia pred Kristom, na rozhranie strednej a mladšej doby bronzovej. Tento predmet teda tvorí pripomienku toho, že zachrániť a zdokumentovať okolnosti a miesto nálezu je  rovnako dôležité ako predmet samotný.

Autor: kurátor fondu archeológie Podtatranského múzea v Poprade Mgr. Tomáš Babura
Medzititulky: redakcia
Foto: archív Podtatranského múzea v Poprade

Viac na: www.muzeumpp.sk