Viete čo sú sklenené negatívy? Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach nájdete zaujímavú odpoveď.


5371   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Košiciach zachraňujú sklenené negatívy

Mnohé múzeá a galérie na Slovensku majú vo svojich zbierkach vzácne sklenené negatívy. Používali sa celých 100 rokov – od 50. rokov 19. storočia až po začiatok 50. rokov 20. storočia. Východoslovenské múzeum v Košiciach spravuje vo fonde historickej a umeleckej fotografie viac než 11 000 kusov takýchto vzácnych negatívov. Od roku 2005 sa usiluje prostredníctvom rôznych grantov zachraňovať pre budúce generácie zaujímavých svedkov našej minulosti. O čo ide v projekte „Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov“?

Zábery na sklenených negatívoch zachytávajú významné východoslovenské regióny a mestá. Pozorné oko návštevníka si všimne napríklad mestá a obce východného Slovenska od mesta Košice a Prešov, Bardejov, cez Levoču, Kežmarok, Spišskú Sobotu, Spišský hrad, mesto Moldava, obec Turňa nad Bodvou a iné. Panorámy miest, historické pamiatky, ulice, moderná medzivojnová architektúra a interiéry budov sú zachytené unikátnym spôsobom. Pre inú históriu – históriu módy – sú zase veľmi zaujímavé ateliérové portréty jednotlivcov, početných rodín, skupín alebo exteriérové zábery žiakov, zamestnancov a pod.

Košiciach zachraňujú sklenené negatívy

Múzeá a galérie využívajú zábery sklenených negatívov pre potreby expozícií, výstav, prezentácií, prednášok, publikácií, článkov a sprievodných podujatí. Keďže ide o veľmi citlivý fotografický materiál, je potrebné prispôsobiť tomu aj jeho uchovávanie, uloženie, manipuláciu i ošetrenie. V rámci Slovenska sa v uplynulých rokoch organizovali odborné workshopy a prednášky pre pracovníkov kultúrnych inštitúcií, reštaurátorov a archivárov. Takmer výhradne boli zamerané práve na túto problematiku.

Košiciach zachraňujú sklenené negatívy

Každý jeden materiál v zbierkach múzeí a archívov časom podlieha degradácii. Svetlo, priestory depozitu, vlhkosť a teplota vzduchu, prašnosť a vplyv rôznych chemických látok z obálok môžu na negatív pôsobiť nevhodne. Emulzia na sklenenej doske, ktorá zachytáva obraz v nevyhovujúcom prostredí, môže popraskať. Stáva sa, že sa odlupuje, môže byť poškrabaná alebo sa na nej vytvára tzv. striebrenie. Samotná tenká sklenená doska je náchylná prasknúť a pri manipulácii sa môže zlomiť. Fotografi v minulosti pôvodné negatívy ešte dodatočne upravovali. Najčastejšími zásahmi boli rôzne retuše, pomocou ktorých odstraňovali technické nedostatky. Používala sa napríklad retuš červenou, alebo modrou farbou, ceruzkou, nožom.

Neprehliadnite

Predtým, než sa pristúpi k odbornému ošetreniu skleneného negatívu, je potrebné urobiť prieskum hlavných poškodení a zásahov. Na základe zisteného poškodenia, alebo umelých zásahov, sa určí postup ošetrenia. Osobitne sa ošetruje sklenená doska a osobitne emulzná vrstva. Až potom sa začína s digitalizáciou,čím sklenené negatívy doslova ožijú.

Košiciach zachraňujú sklenené negatívy

Digitalizácia prebieha buď prostredníctvom profesionálneho skenera so softvérom alebo podsvietením s následným nafotením negatívu. Spolu s rýchlym rozvojom skenerov a zlepšovania fotoaparátov je možné v súčasnosti dosiahnuť stále vyššie rozlíšenie získaných digitálnych reprodukcií. Využíva sa to v prípadoch veľkoformátovej tlače, alebo ak potrebujeme z nejakého záberu získať kvalitný detail. Múzeum v súčasnosti získava zábery sklenených negatívov v rozlíšení až do 37 Mpx. Rôzne druhy grafických programov ešte umožňujú získaný záber digitálne retušovať. Často je potrebné upraviť jas, kontrast, ostrosť, odtiene a pod. 

Košiciach zachraňujú sklenené negatívy

Východoslovenské múzeum v Košiciach digitalizuje sklenené negatívy z vlastných prostriedkov alebo prostredníctvom rôznych grantov už od roku 2005. V súčasnosti má zo spomínaného počtu vyše 11 000 kusov digitalizovaných takmer 4100 kusov a vyše 1300 už je ošetrených a zabalených v novom obalovom materiáli. Múzeum v tomto dlhodobom projekte stále pokračuje. Projekt „Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov“, podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia, prispel významne k ochrane zbierkových predmetov a získaniu digitálnych reprodukcií používaných pre výskumné, bádateľské a prezentačné účely. Koncom januára 2020 bola v múzeu predstavená zaujímavá publikácia s názvom Obrázky z prvorepublikových Košíc: politické a spoločenské udalosti 1918 – 1938, ktorá vznikla práve z takto zachránených negatívov.

Mgr. Dušan Béreš
www.vsmuzeum.sk