Viete, že v Detve sa narodil prvý slovenský námorný kapitán? Objavná cesta za ľudovou kultúrou a historickými pozoruhodnosťami


7060   -   3
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Detva je známa najmä tradičnou ľudovou kultúrou a historickými pozoruhodnosťami

Detva je známa najmä tradičnou ľudovou kultúrou, ktorá je trvalou súčasťou národného kultúrneho dedičstva. V tomto je naozaj jedinečná, rázovitá. Viaceré kultúrno – historické pozoruhodnosti sa nachádzajú najmä v historickej časti mesta a sú čoraz vyhľadávanejšie. Ich prehliadka určite obohatí aj vás.

Vyrezávaná brána, Detva je známa najmä tradičnou ľudovou kultúrou

Podpolianske múzeum

Podpolianske múzeum

V Podpolianskom múzeu sa nachádza zbierkový fond predmetov rozdelený na etnografický, archeologický a historický. Najväčšie zastúpenie má etnografický fond zameraný na textil a ľudový odev. Múzeum sa môže popýšiť aj jedinečnou zbierkou rukávcov – opleciek. Vzácnych viac ako dvesto kusov týchto pestrých súčastí pochádza z rôznych kútov Podpoľania. Ďalšie predmety dokumentujú bohaté salašnícke a pastierske tradície regiónu – črpáky, črpačky, formy na oštiepky, syry, pastierske kapsy, valašky, biče či vahany dávajú vyniknúť šikovným rukám vtedajších, ale aj súčasných remeselníkov. Časť z nich je prístupná v priestore trvalej expozície Ovce moje, ovce – valaská kultúra na Podpoľaní.

Z výstavy Krása krivej ihly v Podpolianskom múzeu v Detve, Detva je známa najmä tradičnou ľudovou kultúrou

Iné predmety dokumentujú roľnícky spôsob života, zaujímavú výrobu modrotlače či chýrnu výrobu kolovrátkov, no aj bežný život ľudí v domácnosti. Nemenej vzácnou a právom obdivovanou je určite aj zbierka ľudových hudobných nástrojov pochádzajúca zo súťaže Instrumentum Excellens, ktorá je súčasťou obľúbeného podujatia o ľudovej kultúre – Folklórnych slávností pod Poľanou.

Múzeum sa už niekoľko rokov venuje aj zberu a dokumentácii tradičných ľudových výrobkov a remesiel zo Slovenska v rámci Jarmoku remesiel počas jednotlivých ročníkov Folklórnych slávností. Vzácny fond Múzea rozšírili archeolgické nálezy z Kalamárky a z Vígľašského zámku. Sčasti sú sprístupnené v rámci stálej historickej expozície. 

Neprehliadnite:
Akoby Detva obrov nemala…

Fond artefaktov tvorí aj fotodokumentačný a listinný materiál približujúci históriu vzniku a súčasnosť Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ako aj históriu Detvy samotnej. Zaujímavými sú aj fotodokumentačné i trojrozmerné zbierkové predmety z pozostalosti prvého slovenského námorného kapitána – Júliusa Juraja Thurza. Nateraz sú návštevníkom sprístupnené stále expozície: Ovce, moje ovce – valaská kultúra na Podpoľaní, Detva v kontexte Vígľašského panstva prezentujúca históriu Detvy a výstava z pútavého života detvianskeho rodáka: Z Detvy na more… J. J. Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán. 

Zo stálej expozície Z Detvy na more, J. J. Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán

Kostol sv. Františka z Assisi

Interiér kostola sv. Františka z Assisi

Patrí medzi chránené kultúrne pamiatky. Je známy neskorobarokovými oltárnymi maľbami a bohato zdobeným interiérom. Na jeho južnej strane je umiestnená pamätná tabuľa K. A. Medveckému, ktorý zhromaždil cenné poznatky a publikoval ich v prvej slovenskej monografii Detva. Pri kostole je umiestnená aj drevená vyrezávaná a bohato maľovaná brána, ktorá je dielom súčasného majstra drevorezby.

Rodinný dom Vagačovcov

Vagačov dom

Rodinný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ján Vagač založil v roku 1787 bryndziareň, ktorej výrobky boli známe doma i v zahraničí. Vagačovská bryndziareň po r. 1948 zanikla, bola znárodnená a jej vybavenie bolo prevezené do bryndziarne vo Zvolenskej Slatine, ktorá existuje dodnes. V súčasnosti je budova v rekonštrukcii.

Prírodný amfiteáter

Amfiteater

Známy amfiteáter je umiestnený v príťažlivom prostredí Detvy – priamo na úpätí majestátnej Poľany. Najväčšou zaujímavosťou je, že scéna znázorňuje výsek z drevenej dediny. Počas konania Folklórnych slávností pod Poľanou je v areáli vyhradený priestor pre jarmok ľudových remesiel a areál gastronomickej ponuky regionálnych špecialít. Areál sa dá využiť na rôznorodé činnosti, no v prvom rade sa využíva na kultúrno-spoločenské aktivity. Nielen tento areál, no i celá Detva má veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Ak sa rozhodnete objavovať doposiaľ menej známe skutočnosti, ste na najlepšej ceste. Dokazujú to tunajšie turistické chodníky a početné a obľúbené cyklistické trasy.

Zvonica v krajanskom dvore na amfiteátri

Text: R.Babicová

Zdroj: archív MsÚ Detva
www.detva.sk