Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor a významná historická osobnosť mesta Košice


3864   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
VSM Košice Budova, Žigmund Bubics - biskup, umelec, donátor a významná historická osobnosť mesta Košice

Biskup Žigmund Bubics významná osobnosť mesta Košice. Bol nielen významným cirkevným hodnostárom v Košiciach, ale aj umelcom a donátorom. Aktuálna výstava Východoslovenského múzea v Košiciach (kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja) sa venuje rozsiahlemu daru múzeu od tejto významnej osobnosti.

V tomto roku uplynulo 200 rokov od narodenia biskupa Bubicsa. Ďalšími významnými medzníkmi je 134 rokov od jeho menovania za biskupa v Košiciach, 125 rokov od udelenia čestného občianstva a 125 rokov od jeho daru Košiciam do vtedajšieho Košického múzea. Výstava a katalóg sú výsledkom dlhodobej výskumnej úlohy Dary a pozostalosti v prvých rokoch existencie Východoslovenského múzea.

Neprehliadnite:
Putovanie do praveku.
V archeologickej lokalite v Nižnej Myšli nájdete repliku obetnej jamy

Aktuálna výstava

Predstavuje širokej verejnosti výber zbierkových predmetov pochádzajúcich z prvých akvizícií múzea. Zo zatiaľ identifikovaných 2757 výtvarných diel, ktoré biskup Bubics daroval múzeu. Ide o 34 obrazov jeho autorskej tvorby, 2625 grafických listov a 99 diel maľby alebo kresby iných autorov.

biskup Bubics

Výstava je tematicky rozdelená na tri časti

Vzácne získané informácie sú utriedené do troch častí. Prvá približuje významnú osobnosť mesta ako biskupa, prezentáciou predovšetkým memorabílií zapožičaných od Arcibiskupského úradu v Košiciach. V druhej časti ako umelca s úplnou kolekciou autorských diel. V tretej časti spoznáme biskupa ako zberateľa a milovníka umenia výberom z rozsiahlej kolekcie daru obrazov a predmetov umeleckého remesla. Významným exponátom výstavy je originálna listina udelenia Čestného občianstva, ktorú múzeum získalo s finančným prispením Fondu na podporu umenia v roku 2020.

Výstava Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor je sprístupnená od 20. mája pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa – metropolitu a Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja.

Kurátor: Mgr. Ivan Havlice

Viac na: www.vsmuzeum.sk