Znižovať emisie skleníkových plynov treba evolučne s využitím všetkých efektívnych energonosičov


555   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Register obnoviteľných

Znižovať emisie skleníkových plynov treba evolučne s využitím všetkých efektívnych energonosičov

Jednou z najväčších výziev slovenskej ekonomiky a energetiky je splniť plán na zníženie emisií do roku 2030. Slovensko je v tomto smere premiantom, pretože sa mu od roku 1990 podarilo znížiť emisie takmer o polovicu. Dilemou je cesta, ako pokračovať, či sa zamerať na priemysel, kde sa dajú emisie znížiť vďaka presne cieleným opatreniam rýchlo alebo na vykurovanie, či dopravu, kde to bude stáť omnoho viac peňazí. Ako znižovať emisie skleníkových plynov sa dozviete v novom vydaní videopodcastu Otvorene o plyne: 


Text: SPNZ

Medzititulky: redakcia
Foto: pixabay

Viac na: www.spnz.sk