Hrdý Horehronec s regionálnym produktom? Trend je regionálna značka kvality Horehronie

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Značka Horehronie syrové nite

Regionálna značka kvality Horehronie podporuje jedinečné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región, jeho tradície, kultúru a prírodné bohatstvo. V neposlednom rade šikovnosť miestnych podnikateľov i remeselníkov. Regionálna značka je pridanou hodnotou pre miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb a zároveň indikátorom kvality pre spotrebiteľov a návštevníkov regiónu. Zárukou kvality výrobkov a služieb pod značkou Regionálny produkt Horehronie je najmä ich lokálnosť a udržateľnosť. Regionálna značka tak tiež prispieva k budovaniu identity samotného regiónu a zvyšuje jeho atraktivitu.

S možnosťou používať regionálnu značku sa spája aj podpora marketingových aktivít a podpora predaja regionálnych výrobkov, resp. služieb. Používatelia značky získavajú nové možnosti prezentácie nielen pod jednotnou značkou kvality, ale aj v rámci aktivít organizácie. Ide o aktivity na podporu a rozvoj cestovného ruchu v regióne, či už sú to rôzne podujatia, zážitkové výlety, infocesty a mnohé iné. 

Hore Hron, dolu Hron…

O Regionálny produkt Horehronie sa môžu uchádzať záujemcovia z okresu Brezno a obcí Brusno, Pohronský Bukovec, Ľubietová, Hiadeľ, Medzibrod, Lučatín, Strelníky, Povrazník, Moštenica, Podkonice, Baláže, Priechod, Selce, Nemce, Slovenská Ľupča, Poníky, Môlča, Oravce a Dúbravica. 

Horehronie značka kvality ľudový výrobca

Príležitosť pre šikovných

Značka kvality môže byť udelená v štyroch kategóriách: poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky, služby ubytovacích a stravovacích zariadení a doplnkové služby v cestovnom ruchu. Pre úspešné udelenie značky musí záujemca splniť certifikačné kritériá, ktoré sú špecifické pre každú kategóriu. Prihlásiť je možné jeden konkrétny produkt, resp. službu, alebo jednotne definovanú skupinu produktov, príp. služieb, ktorá približne v rovnakej miere spĺňa spomínané kritériá. 

Ako na to?

Požiadať o udelenie práv na používanie regionálnej značky musí samotný výrobca či poskytovateľ služieb. „Aktuálna situácia je pre mnohých regionálnych výrobcov a poskytovateľov služieb náročná. Preto sme radi, že sa nám podarilo spustiť ďalšiu výzvu. Úspešných uchádzačov tak budeme môcť podporiť aj cez projekt regionálnej značky,“ hovorí výkonná riaditeľka organizácie Región Horehronie Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková. Záujemcovia sa môžu do výzvy zapojiť vyplnením a odoslaním žiadosti, ktorá je spolu s certifikačnými kritériami a zásadami používania regionálnej značky dostupná pri aktuálne prebiehajúcej výzve

Domáce produkty značka Horehronie

Niet pochýb, že regionálna značka kvality prispieva k budovaniu identity samotného regiónu a zvyšuje jeho atraktivitu. Bola by škoda premárniť takúto výbornú a originálnu príležitosť ako byť originálny Horehronec – originálna Horehronka.

Viac informácií nájdete na stránke Regiónu Horehronie.
Medzititulky: redakcia