Automobil a jeho poistenie. Aké druhy poistenia ochránia váš život a aj rodinný rozpočet?


1614   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Automobil a poistenie

Automobil a jeho poistenie. Rovnica, ktorá má jediné správne riešenie. Auto patrí ku každodenným spoločníkom, ktorých väčšina z nás využíva na plnohodnotné fungovanie v živote alebo v práci. Nakoľko však ide o silné stroje, ktorých náraz môže spôsobiť obrovské škody s vysokými nákladmi na opravu, je dobré sa pre prípad vzniku podobných situácií poistiť.

Automobil nie je lacná záležitosť. Ak dôjde k nehode v dôsledku nedbalosti vodičských zručností tretej osoby a vaše alebo cudzie auto sa poškodí, znášať náklady na opravu bez poistenia auta musí dotknutá osoba sama.
Dobré poistenie auta vás chráni pred rôznymi škodami spôsobenými na aute. Či už ide o opravu rozbitého čelného skla alebo náklady na veľké mechanické opravy v dôsledku kolízie alebo živelnej pohromy. Kvalitné a správne zvolený druh poistenia vás ochráni pred viacerými škodovými udalosťami. Ktorými druhmi poistenia si zaistíte komplexnú spokojnosť a krytie?

Kompletné povinné zmluvné poistenie auta

Všetky vozidlá v cestnej premávke registrované v našej krajine musia mať podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uzatvorenú poistku. Kompletné povinné zmluvné poistenie auta (PZP) myslí na váš rodinný rozpočet. Chráni vás totiž pred vysokými nákladmi spôsobenými vznikom nepríjemnej škodovej udalosti na vozovke. Ak toto poistenie nemáte, nielenže riskujete vysokú pokutu, ale tiež nutnosť uhradiť všetky náklady spôsobené dopravnou nehodou z vlastného vrecka. PZP poistením to za vás do určitého limitu vyrieši vami zvolená poisťovňa.

Podľa spomínaného zákona sú limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti najmenej:
1. a) 5 000 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
2. b) 1 000 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.“.

Najlacnejšie kvalitné PZP s týmto a dokonca vyšším plnením si vyberiete aj z pohodlia domova a bez starostí a obáv tak môžete prostredníctvom najobľúbenejšieho dopravného prostriedku precestovať celý svet.

Neprehliadnite:

servisné práce, auto
Ako si zabezpečiť plnohodnotný prístup pre servisné práce? Hľadáte odpoveď na túto dôležitú otázku?

Automobil a havarijné poistenie

Havarijné poistenie patrí k veľmi obľúbeným, no doplnkovým formám krytia. Pomerne často tiež tvorí neoddeliteľnú súčasť komplexného poistenia vozidla. Dôvodom je, že zdroj poškodenia drahého automobilu nemusí byť vždy známy, takže akékoľvek vaše nárokovanie bude zbytočné.
Havarijné poistenie kryje napríklad škody na aute spôsobené vandalizmom, živelnými pohromami alebo krádežou do výšky trhovej ceny auta.

Gap poistenie finančnej straty

Možno pre viacerých menej známy druh poistného krytia, respektíve pripoistenia – predstavuje GAP poistenie. Ide o poistenie finančnej straty, čo znamená, že ak sa vyskytne na vozidle totálna škoda alebo krádež, ako majiteľ vozidla môžete počítať s tým, že poisťovňa vám vyplatí nie zostatkovú (trhovú), ale cenu, za ktorú ste auto kúpili.
Pre GAP poistenie nie je teda rozhodujúca spoluúčasť, ale jeho obstarávacia cena. Toto poistenie však nemožno využiť pre všetky typy vozidiel, takže napríklad taxíky alebo autoškoly majú smolu.

Automobil a pistenie

Úrazové poistenie prepravovaných osôb vo vozidle

Nielen z dôvodu poškodenia auta a nákladov na jeho opravu, si majitelia automobilov vyberajú konkrétne a rôzne špeciálne formy poistenia. Veľkým rizikom pri preprave v aute je najmä ohrozenie zdravia osôb, ktoré sa v aute nachádzajú. Na tento účel je preto ideálne úrazové poistenie zabezpečujúce finančné krytie škôd na zdraví, ktoré mohli vzniknúť z dôvodu úrazu pri preprave v poistenom vozidle. Toto poistenie väčšinou kryje zlomeniny a popáleniny spôsobené následkom úrazu, odškodnenie pobytu v nemocnici, trvalé následky úrazu alebo smrť spôsobená následkom úrazu.

Na záver…

Ak teda trávite v aute veľa času a nechcete ohroziť svoje i zdravie ostatných a rodinný rozpočet, vyberte si model poistenia, ktorý vás kompletne kryje. (FU)

Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com, JC_STOCKER/Shutterstock.com a archív redakcie