Banská Štiavnica v predveľkonočnom čase. Príďte, napriek nedávnej tragédii je plná pozitívnych inšpirácií

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je mesto s množstvom historických objektov, významných pamiatok. Na vrchole Ostrého vrchu (Scharffenberg) nad mestom sa napríklad nachádza najkrajšia baroková kalvária na Slovensku i v Európe. Je z roku 1751 a kedysi bola významným pútnickým miestom. Dnes je turistickým magnetom a plní prevažne rekreačnú a náučno-vzdelávaciu funkciu. Od roku 1993 je spolu s s ostatnými pamiatkami zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Žiaľ, od roku 2007 figuruje – paradoxne – aj v stovke najohrozenejších pamiatok sveta…

Z histórie vzácnej pamiatky

Barokovú kalváriu tvoria tri kostoly: Dolný kostol, Stredný – Sväté schody a Horný kostol, devätnásť zastavení (kaplnky) a súsošie Panny Márie. Je nevšedná počtom zastavení (obvykle je ich 14) a tiež svojím príbehom i zasadením do prírody. Iniciátorom jej vybudovania bol jezuita páter František Perger. Postavil ju vďaka darom bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Vtedajších mecenášov pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení. S výstavbou začali v roku 1745 a dokončená bola po šiestich rokoch. V kaplnkách sa nachádzajú drevené reliéfy s výjavmi z Ježišovho života až po jeho umučenie a zmŕtvychvstanie v barokovom slohu. Okrem murovaných stavieb bolo v areáli kalvárie umiestnených veľa sôch a rôznych umeleckých artefaktov.

Kalvária v Banskej Štiavnici

Aktivity na záchranu

Výnimočnosť Kalvárie spolu s jej citlivým zasadením do krajiny a nádherným výhľadom na Banskú Štiavnicu, tvorí z nej skutočne jedinečné miesto, blízke obyvateľom mesta i celému kultúrnemu Slovensku. Celé desaťročia to však bol chátrajúci a zanedbávaný areál. Hŕstku nadšencov a dobrovoľníkov tento stav motivoval, preto v roku 2008 založili občianske združenie Kalvársky fond. Prostredníctvom neho – na jednej strane – intenzívne hľadajú rôzne možnosti, sponzorov, darcov finančných prostriedkov na rekonštrukciu pamiatky. Na druhej strane organizujú dobrovoľníkov, ktorí už celé roky robia čistiace a pomocné práce pri jej rekonštrukcii. Fond tiež spolupracuje s odborníkmi, pamiatkarmi, reštaurátormi, stavbármi na postupnej rekonštrukcii jednotlivých objektov Kalvárie.

Neprehliadnite:

Región Šariš, Bardejov, Pamätník Juraja Wintera
Región Šariš je pre turistov vysnívaný raj. Túry i cyklistické trate plné zážitkov a nových poznatkov

Úspešná obnova

V jeseni minulého roka slávil Kalvársky fond a s ním všetci priaznivci banskoštiavnickej Kalvárie veľký úspech: podarilo sa dokončiť hlavnú etapu prác – rekonštrukciu Horného a Dolného kostola a kaplniek. Potrebné terénne práce, chodníky, osvetlenie, zábradlia a vysádzanie stromčekov je zväčša dielo dobrovoľníkov. Ešte ostáva zrekonštruovať Stredný kostol – Sväté schody, časť kaplniek a zreštaurovať sochy, obrazy. Takže, hoci sa ukončila hlavná etapa obnovy, nová etapa sa konečne začala! 

Kalvária v Banskej Štiavnici

Kalvária – miesto oddychu, rozjímania

Vďaka iniciatíve Kalvárskeho fondu, tisícom dobrovoľníkom a stovkám odborníkov, ktorí sa pred pár rokmi podieľali na rekonštrukcii kalvárie, je atraktívnym miestom oddychu, rodinných vychádzok, rozjímania v jarnej prebúdzajúcej sa prírode. Prístupná je počas celého roka cez víkendy. V letnej sezóne budú kostolíky a kaplnky otvorené denne. Dnes po doterajšej rekonštrukcii patrí Kalvária v meste Banská Štiavnica medzi najnavštevovanejšie miesta regiónu.

Vieme byť solidárni patrioti?
Starobylá Štiavnica mesto slávnej histórie čaká aj na vašu návštevu a podporu po nedávnej katastrofe…