Dobrá kniha je poklad – Prameň 191 básní Milana Rúfusa je návod na pokoj v duši


4714   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Prameň od Milana Rúfusa

Teraz v predvianočnom čase veľa rozmýšľame nad darčekmi pre svojich blízkych. Kniha je iste v úvahách mnohých z nás na poprednom mieste. Dobrá kniha je vždy poruke a je súčasťou domova, spoluvytvára jeho príťažlivosť. Nedávno vydaná decentne upravená kniha básní Milana Rúfusa sprevádzaná ilustráciami akademického maliara Ivana Pavleho s názvom Prameň má šancu byť takou stálicou, ktorá patrí k vášmu domovu.

Básne Milana Rúfusa (1928 – 2009) po desaťročia oslovujú čitateľov na Slovensku i vo svete. Básnik, majster veršov, mravnosti, ľudskosti a celistvého bytia nám obrazmi jedinečnej sily odovzdáva svoje posolstvo. Človek na kríži života a času. Nezvyčajne vnímavý svedok doby, ktorý svoj údel nesie až do samého konca a pritom spieva.

Krst Knihy Básní Milana Rúfusa Vo Výbere Milana Richtera "Prameň"

Kniha Prameň je prvou z trojdielnej série poézie Milana Rúfusa, ktorú pripravilo a vypravilo vydavateľstvo IKAR. Generálna riaditeľka vydavateľstva Gabriela Belopotocká potvrdila, že zámerom vydavateľstva bolo vydať nášho najväčšieho básnika v takej peknej knižnej forme, aby sa jeho dielo stalo ozdobou našich domácností. Ďalšie dva zväzky (Studňa a Studnička) tohto projektu budú postupne vychádzať v nasledujúcich rokoch.

Výber básní do všetkých troch zväzkov pripravil básnik a znalec Rúfusovho diela Milan Richter. Prameň predstavuje výber 191 básní. Verše tematicky zoradené a pospájané do ôsmich „uzlov“ sa zrodili z toho bezprostredného, čo básnika od detstva obklopovalo a formovalo, čo mu bolo ozajstným prameňom aj v starobe. Knihu ilustroval maliar Ivan Pavle a autorkou grafickej úpravy je Mária Rojko. Čestným hosťom pri uvedeni knihy do života bola pani Magdaléna Rúfusová, manželka Milana Rúfusa.

Prameň od Milana Rúfusa

Prameň je poklad, je presne to dielo, po ktorom doma siahnete, keď hľadáte odpovede na svoje otázky, alebo túžite upokojiť svoju uponáhľanú myseľ a pohladiť dušu krásnym slovom…

www.ikar.sk
Foto: Dušan Kittler