Výber z tvorby Františka Žoldáka predstavujú najmä lyricko-realistické motívy obyčajných vecí

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Výber z tvorby Fr. Žoldák

Výber z tvorby v Tatranskej galérii v Poprade pri príležitosti 80. výročia narodenia slovenského výtvarníka Františka Žoldáka. Umelecká výpoveď autora prezentuje rôzne témy, žánre a výtvarné techniky. Treba vidieť…

Umelcova cesta

Pracovať započal ako propagačný výtvarník v reklame obchodu v Košiciach, kde získal veľa výtvarných, aranžérskych a inštalačných skúseností. Po vojenskej službe pracoval v popradskom Dome kultúry a vzdelávania. Tu ho pracovné povinnosti nasmerovali najmä k metodike výtvarnej činnosti, organizovaniu tvorivých krúžkov, kurzov, maliarskych plenérov, výtvarných súťaží, prehliadok a výstav, tiež k publikovaniu článkov o autoroch a ich tvorbe. Samozrejme, nechýbala propagačná tvorba.

Hnací motor výtvarného umenia pod Tatrami

V rokoch 1967 – 1989 bol riaditeľom Tatranskej galérie (TG) v Poprade a Hornom Smokovci. V tom čase sa pričinil o zlepšenie pracovných a výstavných priestorov, skvalitnenie výstavného programu a zbierkového fondu. Celkovo prispel k rozvoju výtvarného života v regióne. Bol kurátorom mnohých autorských i kolektívnych výstav, porotcom mnohých výtvarných a fotosúťaží. V rokoch 1989 – 2004 pracoval v TG ako správca umeleckých zbierok, galerijnej knižnice, tiež ako propagačný výtvarník a fotograf. František Žoldák pravidelne inštaloval kmeňové výstavy.

Neprehliadnite:

Kaštieľ Strážky
Lode na Dunaji Ferdinanda Katonu kotvia v Kaštieli Strážky.
Významné dielo prekvapí milovníkov umenia

Inšpirácia v v džezovej a komornej hudbe

Skoro 40-ročná práca s výtvarnou tvorbou rôzneho žánru i techník a časté stretávanie sa s mnohými výtvarníkmi v ich ateliéroch značne podnecovali a formovali jeho vlastnú tvorbu, ktorej sa dôraznejšie venuje od polovice 60. rokov minulého storočia. Priebežne to boli lyricko-realistické motívy zátiší obyčajných vecí, dedinských i mestských zákutí s charakteristickou architektúrou a malebná spišská i zamagurská krajina. Postupne jeho tvorba spela k voľnej abstrakcii, najmä v technike akvarelu. Inšpiráciu nachádzal v poézii, hlavne však v džezovej a komornej hudbe. Atribúty prírody, rôzne fyzikálne a vesmírne javy využíva k zobrazeniu kompozícií v polohe štylizovanej a abstraktnej geometrie. K realizácii týchto malieb používa olej a akryl, no jeho obľúbenou technikou je akvarel a pastel.

 Výber z tvorby Fr. Žoldák

Ocenenia tvorivej činnosti

Zúčastnil sa mnohých výtvarných súťaží a prehliadok na rôznej úrovni, kde získal viacero ocenení. Každoročne vystavoval s členmi Klubu kežmarských výtvarníkov a Klubu popradských výtvarníkov, ktorý viac rokov viedol. Každoročne realizoval aj autorské výstavy a toto je jeho 70., venovaná životnému jubileu umelca.

Organizátor: Tatranská galéria v Poprade, Artklub Tatranskej galérie v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Kurátorka výstavy: Dr. Anna Ondrušeková   

Výstava je sprístupnená od 5. septembra do 29. októbra 2023.