Lahôdka pre milovníkov slovenského umenia: Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

Divadelný ústav, vďaka výskumnej činnosti, zaostruje svoju pozornosť na výnimočné scénické diela a postupne buduje „galériu“ slávnych inscenácií slovenského profesionálneho divadla od jeho vzniku až po súčasnosť. Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla, ktorá bola vytvorená na základe konzultácií s odbornou teatrologickou verejnosťou.

Prostredníctvom edície Prítomnosť divadelnej minulosti Divadelný ústav doposiaľ sprostredkoval nahliadnutie do kompletnej inscenačnej tradície troch dramatických diel. Ich scénické uvedenia vždy znamenali výrazný medzník vo vývoji nášho profesionálneho divadelníctva. Spomeňme napríklad Hviezdoslavovu tragédiu Herodes a Herodias (vyd. 2013), Ostrovského spoločenskú komédiu Les (vyd. 2014) a Stodolovu drámu Bačova žena (vyd. 2017).

Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

V úsilí o zachovanie tejto kontinuity, ako i ambícií prezentovať svoje zbierkové (archívne, múzejné a dokumentačné) fondy, sa Divadelný ústav podujal vytvoriť v rámci spomínanej edície samostatnú online platformu s názvom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla. Tá si kladie za cieľ prezentovať prierez tým najprogresívnejším a najpozoruhodnejším, čo vzniklo počas storočnice slovenského divadelníctva. A to nielen formou sprostredkovania archívnych a dokumentačných materiálov Divadelného ústavu viažúcich sa na profilové slovenské inscenácie, ale aj formou priblíženia procesu umeleckej tvorby a jej následnej kritickej reflexie.

Neprehliadnite: Divadlo Nová scéna uvádza európsku premiéru muzikálu Turandot

Na základe konzultácií s odbornou teatrologickou obcou bol v roku 2017 vytvorený zoznam sto inscenácií. Oslovení odborníci rozdali hlasy vyše tristo inscenáciám. Na základe ich obsiahleho inšpiratívneho zoznamu odborný tím Divadelného ústavu vybral pre prvú fázu realizácie projektu tridsaťšesť inscenácií, pri ktorých voľbe dbal najmä na zastúpenie každej významnej historickej epochy, režijnej osobnosti či divadelného telesa.

Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

Keďže prezentovaný výber je iba čiastočnou ukážkou bohatej divadelnej tvorby, ktorá v priebehu sto rokov vznikla na našich profesionálnych scénach. Divadelný ústav v spolupráci s externými odbornými spolupracovníkmi prinesie v nasledujúcom období prezentáciu ďalších šesťdesiatich šiestich vybraných profilových inscenácií.

Projekt Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla (Prítomnosť divadelnej minulosti) umožní používateľom vytvoriť si vlastný názor na prezentované inscenácie. Poskytne im adekvátne prostriedky na eventuálne vedecké bádanie či štúdium a rovnako im pomôže podrobne sa oboznámiť s činnosťou Archívu, dokumentácie a Múzea Divadelného ústavu.

Viac na:  https://zlatakolekcia.theatre.sk/