Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – klenotnica histórie plná pokladov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Múzeum v Trebišove

Známe šľachtické rody, záchranca pred tureckými nájazdmi, svetoznáme tokajské vína. To všetko sú historické stopy až do súčasnosti, ktoré nájdete v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Na jednom mieste je v barokovo-klasicistickom kaštieli (dostavaný v roku 1786) sústredená zbierka a viaceré atraktívne expozície. Vitajte…

 

Výstava Šľachtické rody trebišovského kaštieľa bola prvým krokom po rekonštrukcii objektu k priblíženiu majiteľov tohto objektu širokej verejnosti. Zároveň bola prvou výstavou v priestoroch trebišovského kaštieľa, ktorá vznikla v spolupráci s inými múzeami a galériami. Dnes je výstava stálou expozíciou a je venovaná uhorským šľachtickým rodom, ktoré sú spojené s dejinami trebišovského kaštieľa a jeho konkrétnych majiteľov – rodov Csákyovcov, Szapáryovcov a Andrássyovcov.

Klenotnica rodiny Štefana Dobóa

V múzeu je ďalšia stála expozícia pod názvom Klenotnica rodiny Štefana Dobóa venovaná zlatým renesančným šperkom nájdeným v hroboch baróna Štefana Dobóa, jeho manželky Sáry Sulyok a ich detí počas archeologického výskumu v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Ruskej. Kto bol barón Štefan Dobó? Do dejín sa zapísal hrdinskou obranou pevnosti Jáger (dnes Eger v Maďarsku). V roku 1552 na Jáger zaútočila Osmanská armáda v počte takmer 40000 vojakov.

Neprehliadnite: Tradičné zemplínske dožinky

Štefan napriek mnohopočetnej prevahe nepriateľa pevnosť ubránil s 2100 statočnými obrancami, medzi ktorými boli aj ženy a deti. Tým zastavil postup Osmanov na sever smerom do Košíc a ochránil územie dnešného východného Slovenska pred rabovaním. Štefanovi – ako hrdinovi protitureckých bojov – je venovaná výstava aj v maďarskom Egri.

Múzeum v Trebišove, vinna pivnica

Múzeum v Trebišove, vinna pivnica

V pivničných priestoroch objektu je ďalšia stála expozícia, zachytávajúca históriu vinárstva a vinohradníctva na Dolnom Zemplíne. Jej súčasťou je unikátny Archív tokajských vín, ktorý bol sprístupnený v roku 2003. Dokumentuje výrobcov tokajských vín a zhromažďuje nové vzorky podľa ročníkov. V súčasnosti sú v archíve vína slovenských i maďarských výrobcov tokajských vín a vzorky francúzskeho i talianskeho vína vyrábané pod značkou Tocci a Tokay. K aktualizácii tokajského vinohradníctva a vinárstva prispelo otvorenie Tokajskej vínnej cesty v múzeu 24.6.1999. Vytvorilo sa širšie zázemie pre prezentáciu histórie a súčasnosti Tokaja, vrátane možnosti degustácie vín.

Múzeum v Trebišove, expozície

Múzeum v Trebišove

V areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove nájdete historické objekty, v ktorých sú umiestnené rovnako zaujímavé expozície: expozícia poľovníctva a ochrany zvierat, expozícia drevorezby, tradičných ľudových remesiel a odievania na južnom Zemplíne či unikátne lokomobily. Južný Zemplín a jeho zaujímavú históriu môžete obdivovať v každom ročnom období.

Múzeum v Trebišove, jazdiareň

Múzeum v Trebišove, jazdiareň

muzeum trebisov logo

 

 

www.muzeumtv.sk