Objavujeme málo známe lokality Slovenska: Biely kameň v pohorí Vtáčnik. Pomaly sa stráca.


9590   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Mimoriadne zaujímavý bralnatý vrchol Biely kameň (niekedy uvádzaný i ako Biela skala) sa nachádza v severovýchodnej časti pohoria Vtáčnik. Jeho severné a východné svahy tvorí dlhý a veľmi strmý skalný zráz predstavujúci prekrásnu ukážku stĺpovitého erozívneho rozpadu lávových prúdov.

Neprehliadnite:
Objavujeme málo známe lokality Slovenska:
Oselný vrch v pohorí Tribeč je magnet pre turistov

Tento rozpad stále prebieha; niekedy je v lokalite dokonca počuť praskanie, čo nasvedčuje, že bralu hrozí odtrhnutie. A možno i zánik tejto krásnej prírodnej atrakcie. Z vrcholových častí sa naskytá nevídaný polkruhový výhľad. Možno odtiaľto pozorovať veľkú časť krajiny – od Veľkej Fatry po Štiavnické vrchy. Na Biely kameň v súčasnosti nevedie nijaký značený turistický chodník, okolo vrchu však prechádza červená značka. Návšteva vrcholových partií i oblastí priamo pod skalným amfiteátrom je síce možná po vychodených neoficiálnych chodníkoch, nikomu sa však neodporúča. Skaly neustále hrozia zrútením. Náš tip treba preto chápať skôr ako informáciu o existencii unikátnej lokality a nie ako odporúčanie masových turistických výletov. Ak, tak iba na vlastnú zodpovednosť, čo vyspelým turistom netreba zvlášť pripomínať.

Príspevok vznikol v spolupráci s Klubom slovenských turistov – KST.

www.kst.sk