Štátne lesy TANAPu

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Štátne lesy

 

Štátne lesy TANAPu spravujú v území TANAPu, PIENAPu a v ich ochrannom pásme približne 50 000 ha štátnych a neštátnych lesných pozemkov.

Súčasne so starostlivosťou o lesné a nelesné ekosystémy zabezpečujú Štátne lesy TANAPu v tomto území všetky verejnoprospešné činnosti. Údržbu, značenie a priechodnosť viac ako 670 km turistických chodníkov a vyznačenie i udržiavanie turistickej informačnej siete vo Vysokých Tatrách, Západných Tatrách, Spišskej Magure-Západ a v PIENAPe. V správe Štátnych lesov TANAPu je aj kultúrna pamiatka Symbolický cintorín a zariadenia slúžiace športovým aktivitám – autokemping v Červenom Kláštore.

TANAPu Čierne Pleso

Zaujímavé: Sté výročie ochrany prírody na Slovensku

Štátne lesy TANAPu

zabezpečujú v spravovanom území aj starostlivosť o zver a správu o viac ako 1000 km drobných vodných tokov, v ktorých udržiavajú populáciu najmä pstruha potočného. Súčasťou ich práce je aj ekologická výchova najmladšej generácie. Pokalamitný výskum lesných ekosystémov zabezpečujú prostredníctvom Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAPu.

Štátne lesy, TANAPu

V starostlivosti odborných pracovníkov Štátnych lesov TANAPu je aj špecializované Múzeum TANAPu, ktoré sa nachádza v Tatranskej Lomnici. V najvyššie položenej botanickej záhrade Slovenska sa starajú o vzácne druhy tatranskej flóry, ktoré si môžu návštevníci pozrieť v Expozícii tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici.

Štátne lesy TANAPu

Ochranné obvody v Prešovskom samosprávnom kraji tvoria. Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Dolný Smokovec, Tatranská Lomnica, Kežmarské Žľaby, Podspády, Tatranská Javorina a Červený Kláštor (PIENAP).

www.lesytanap.sk