Tri slovenské mestá hľadajú riešenia spoločne s európskymi mestami


3080   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Tri slovenské mestá, Bratislava

Tri slovenské mestá sa stali súčasťou sietí miest pre akčné plánovanie. Návrh celkom 23 partnerských sietí miest schválil monitorovací výbor Operačného programu URBACT. Projekt už 15 rokov poskytuje mestám z európskych a členských štátov EÚ možnosť generovať riešenia problémov v spolupráci s inými európskymi mestami.

Tri slovenské mestá

Tri slovenské mestá, Bratislava

Bratislava je súčasťou siete „Cities4SCR“, v ktorej vedúcim partnerom je talianske mesto Miláno. Cieľom projektu je tvorba verejných politík na podporu podnikania v mestských oblastiach.

Tri slovenské mestá, Kežmarok

Ďalším zapojeným mestom sa stal Kežmarok, ktorý je súčasťou siete „IoTxChange“ s vedúcim partnerom z Portugalska (mesto Fundao). Zámerom je vytvorenie európskej siete miest, ktorá bude navrhovať plány digitalizácie v nadväznosti na IoT (Internet of Things) riešenia.

Tri slovenské mestá, Michalovce

V poradí tretím slovenským mestom sú Michalovce, ktoré sú súčasťou siete „UrbSecurity“ a jej vedúcim partnerom je portugalské mesto Leira. Tento projekt sa sústreďuje na vytvorenie integrovaného prístupu k bezpečnosti v mestách so zameraním na zvýšenie kvality života občanov.

Zaujímavé: Lepšia obec pomôže slovenským mestám…

Hlavnou úlohou zapojených partnerov bude vypracovať integrovaný akčný plán, v ktorom si budú môcť otestovať niektoré aktivity v malom rozsahu (tzv. „scale actions“) vo svojich mestách. Jednotlivé témy odkazujú najmä na program HORIZONT 2020, programy EFRR a partnerstvá pre Urbánnu agendu pre EÚ. Projekty sú spolufinancované z prostriedkov operačného programu URBACT.

www.mindop.sk