Sté výročie ochrany prírody na Slovensku


3985   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ochrany prírody

Pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku pripravila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky suvenírovú bankovku s názvom Ochrana slovenskej prírody.

Sto rokov ochrany slovenskej prírody

História štátnej ochrany sa začala písať už v roku 1919, keď bol spísaný základný dokument „Nariadenie ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska č. 155/1919 o právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“. Vo svojom vývoji mala štátna ochrana prírody niekoľko zlomových bodov. Z nich najdôležitejším bolo jej zákonné ustanovenie v roku 1955. Išlo o zákon SNR č.1/1955 zb. SNR o štátnej ochrane prírody.

ochrany prírody, Euro Bankovka

Ďalej to bolo konštituovanie do prvej odbornej organizácie Slovenského pamiatkového ústavu v roku 1951, ktorá po transformovaní v roku 1958 pod názvom „Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody“ dala ochrane prírody základ druhovej i územnej ochrany na Slovensku. Sté výročie si chce Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v tomto roku dôstojne pripomenúť viacerými spomienkovými akciami.

Suvenírová bankovka so zberateľskou hodnotou

Pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku pripravila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky suvenírovú bankovku s názvom Ochrana slovenskej prírody. Suvenírová bankovka má nula eurovú hodnotu. Je vyrobená zo 100 % bavlneného papiera, ktorý sa používa aj pri výrobe skutočných euro bankoviek. Obsahuje aj niektoré ochranné prvky ako pravé euro bankovky (hologram, mikrotlač, UV ochranné prvky, a pod.).

ochrany prírody, Euro Bankovka

Bankovka je zároveň zabezpečená proti prípadnému zneužitiu v automatoch prijímajúcich bankovky ako aj v čítačkách bankoviek. Tieto nulové bankovky sú označené rokom vydania ako aj poradovým číslom série. Vďaka tomuto číslovaniu je každý kus unikátom. Suvenírové bankovky sú chránené patentom a ochrannou známkou. Vyrába ich spoločnosť Oberthur Technologies Paríž, ktorá vyrába aj pravé euro bankovky.

Zaujímavé: Zálohovanie PET fliaš pomôže…

Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici spúšťa pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku predaj Euro Souvenir bankovky s názvom Ochrana slovenskej prírody v stredu 26. júna v priestoroch pod šikmou Hodinovou vežou na námestí SNP v Banskej Bystrici v popoludňajších hodinách (od 13. do 17. hodiny). Náklad bankovky je limitovaný v počte 10 tisíc kusov v cene 3 EUR za jeden suvenírový kus.

ochrany prírody

Hlavnou témou bankovky je príroda, dominantou ktorej sa stal vrch západnej časti Vysokých Tatier – Kriváň. Na bankovke sú tiež vyobrazené naše chránené živočíchy európskeho významu: kamzík vrchovský tatranský, fuzáč alpský a z rastlín poniklec veľkokvetý. „Verím, že suvenírová bankovka zaujme nielen zberateľov, ale všetkých milovníkov slovenskej prírody,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Foto: ŠOPSR
www.sopsr.sk