Vy naše Tatry malebné… Zásluhu na tom má aj Gedeon Majunke – nedocenený architekt našich veľhôr

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Tatry malebné Gedeon Majunke Dom Šafárik

Tatry sú naozaj malebné. Text známeho slovenského evergreenu ospevuje malebnosť našich veľhôr. Vo Vysokých Tatrách vytvoril pomerne málo známy architekt Gedeon Majunke viac ako 30 architektonických realizácií, ktoré výrazne poznačili krajinu celého tatranského regiónu a majú podiel na jej scenérii i onej malebnosti. Nezameniteľný rukopis tohto autora je naozaj výrazný.

Architekt a jeho dielo

Gedeon Majunke je výrazná osobnosť podtatranského a celého spišského regiónu. Žiaľ, dosiaľ nie je veľmi docenený jeho prínos (nielen) pre celý podtatranský región. Prečo o ňom tak málo vieme?

Tatry malebné

G. Majunke na dobovej fotografii

Z viacerých jeho neprehliadnuteľných a typických stavieb spomeňme napríklad Sanatórium Dr. Ghura v Tatranskej Polianke, Hotel Lomnica a Kúpeľný dom v Tatranskej Lomnici, či Vilu Kalinčiak, Vilu Sládkovič v Dolnom Smokovci, architektonický charakter liečebné domy v Kvetnici.

Málo známy Gedeon Majunke. Tatry malebné

Neprehliadnuteľné stavby jeho architektonického diela

Majunke krátko pôsobil na panstve grófa Emanuela Andrássyho v Betliari. Po prijatí zákazky od Kežmarskej bankovej účastinnej spoločnosti na výstavbu Dolného Smokovca sa natrvalo usadil v Spišskej Sobote. Tu pôsobil nielen ako architekt, ale aj ako stavebný podnikateľ (vlastnil parnú pílu). Prvé ocenenie získal ešte ako študent za návrh „ideálneho múzea“.

Tatry malebné Gedeon Majunke architekt Tatier

Pohľad spred desaťročí…

Zo života pána architekta

Gedeon Wilhelm Majunke pochádzal zo starej spišskej rodiny (matka Johana, rodená Kniznerová a otec Anton Majunke). Narodil sa 9. mája 1854 v Spišskej Sobote. Gedeon bol v poradí štvrté zo siedmich detí, bol mimoriadne nadaný. V rokoch 1873 – 1881 študoval vo Viedni dve školy naraz – architektúru na stavebnej fakulte Vysokej školy technickej a na Akadémii výtvarných umení.

Neprehliadnite:

Z obyčajných fľašiek spoločnosti KARLOFF je prémiový produkt
a obsah s neprehliadnuteľným dizajnom

Jedinečnosť jeho tvorby: Tatry malebné, sakrálne a iné stavby

Vzťah k architektúre sakrálnych stavieb, sa prejavil asi prirodzene. Viditeľné je to pri rímskokatolíckom Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci, Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa v Dolnom Smokovci.
Podľa jeho návrhov boli realizované prestavby rodinných domov na Námestí v Spišskej Sobote, ale aj v iných spišských mestách ako Levoča, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves. Jeho eklektický štýl, v ktorom sa miešali prvky neoklasicizmu, neorenesancie so secesiou dávajú ráz noblesnosti spišským mestám. 

Verejne činný

Bol aktívne činný aj ako verejný činiteľ. Bol napríklad člen správnej rady Spišskej župy a predseda Stavebnej komisie Uhorského karpatského spolku a mnohých iných organizácií. Pričinil sa o zavedenie elektrického prúdu do rodinných domov v Spišskej Sobote ešte počas Rakúsko-uhorskej monarchie (19.10.1918). Zomrel 10. apríla 1921 v Spišskej Sobote, kde je aj pochovaný.

Tatry malebné cintorín Spišská Sobota, Gedeon Majunke

Miesto posledného odpočinku architekta Tatier

Architekt Gedeon Majunke by si od Slovákov zaslúžil viac pozornosti i podrobné hodnoverné preskúmanie a následné vydanie publikácie o živote a diele tohto architekta Tatier.