Zálohovanie PET fliaš pomôže aj národným parkom na Slovensku


2838   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zálohovanie PET fliaš

Štátna ochrana prírody spolu so Správami Národných parkov a Chránených krajinných oblastí plne podporuje zálohovanie PET fliaš a plechoviek a prikláňa sa tak na stranu väčšiny obyvateľov Slovenska.

Slovenské národné parky už dlhodobo bojujú s plastovými fľašami a ďalšími odpadmi tohto druhu, ktoré znečisťujú najmä vodné toky. Veľa z nich sa nachádza v sieti chránených území národných, ako aj európskych. Každoročne realizujú jednotlivé Správy Národných parkov rôzne akcie a podujatia i za pomoci širokej verejnosti, ktoré majú za cieľ vyčistiť jednotlivé územia od odpadu rôzneho druhu. Nachádzajú sa tu stovky plastových fliaš, hlavne v blízkosti osád.

Zálohovanie PET fliaš

Problém s PET fľašami vnímajú riaditelia národných parkov na Slovensku za vypuklý. Preto jednoznačne podporujú myšlienku zavedenia zálohovania týchto plastových fliaš. Pomohlo by to nielen chráneným územiam, ale aj celej krajine. Skupiny obyvateľstva s minimálnym zárobkom môžu byť dobrými pomocníkmi pri odstraňovaní fliaš z prírody.

Neprehliadnite: Konferencia Prírodný turizmus

Pripájame aj video z čistenia prielomu Hornádu v roku 2018 v Národnom parku Slovenský raj:

Štátna ochrana prírody spolu so Správami Národných parkov a Chránených krajinných oblastí plne podporuje zálohovanie PET fliaš a plechoviek a prikláňa sa tak na stranu väčšiny obyvateľov Slovenska. Dobrým príkladom sú skúsenosti zo zahraničia, kde v prírode po zavedení zálohovania sa objavujú PET fľaše iba v minimálnom počte. Veríme, že nová legislatíva vstúpi do platnosti čo najskôr a pomôže tak i slovenskej prírode.

Zálohovanie PET fliaš

 

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR
www.sopsr.sk