Oprašujeme históriu slovenských miest: židovská škola v Leviciach sa dočká obnovy

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Židovská škola v Leviciach sa dočká obnovy, súčasný stav

Územie dnešného Slovenska sa vždy pokladalo za pestrý multikultúrny a multietnický priestor. Napríklad prvá zmienka o Židoch v Leviciach pochádza z roku 1713. Na prelome 19. a 20. storočia tvorili Židia približne 15 % Levičanov. Takmer polovica z nich pracovala v obchodoch, pätina v priemysle a remeslách, zvyšok tvorili často vynikajúci právnici, úradníci, bankári, lekári, učitelia, umelci a iní. Levická židovská náboženská obec mala – okrem synagógy – aj svoju školu. Nachádzala sa v tesnej blízkosti synagógy. Prvá škola vôbec, bola založená v roku 1853 a sídlila na Holubyho ulici.

Budova starej židovskej školy na Holubyho ulici

Budova starej židovskej školy na Holubyho ulici

V prvej tretine 20. storočia však stará prízemná budova židovskej školy už nevyhovovala kapacitným ani hygienickým požiadavkám, preto Židovská náboženská obec rozhodla o vybudovaní novej, modernej budovy školy. Tá bola postavená v rokoch 1934-1935. Jej autorom bol viedenský architekt Jacquesa Oblatta. Predstavovala typické dielo funkcionalistickej architektúry z tridsiatych rokov 20.storočia.

Škola – geto

Židia si však svoju školu užili len krátko. Počas deportácie Židov sa stala getom, kde boli levickí Židia zhromažďovaní. Po vojne boli v budove zriadené učebne a triedy pre okolité školy. Od konca 80. rokov sa škola prestala využívať, chátrala a návštevníkom susediacej obnovenej synagógy sa tak naskytal nepekný a bolestivý pohľad na zničenú kultúrnu pamiatku.

Žiaci židovskej školy

Žiaci židovskej školy

Po rokoch chátrania sa však bývalá židovská škola dočká obnovy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – ako Správca programu Kultúra, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 – schválilo Mestu Levice žiadosť o poskytnutie grantu na rekonštrukciu bývalej židovskej školy s názvom: Obnova národnej kultúrnej pamiatky – židovská škola Levice.

Neprehliadnite:
Synagóga v Leviciach – skvost medzi architektonickými pamiatkami, kde má kultúra svoje trvalé miesto

Zrekonštruovaná židovská škola bude slúžiť ako priestor pre vzdelávanie, kultúrne aktivity, ako centrum tvorivosti mesta a regiónu. Bude to priestor pre usporiadanie workshopov miestnych remeselníkov, lektorské kurzy či pravidelné kurzy remeselnej výroby. V obnovených priestoroch budú mať občania a návštevníci mesta Levice možnosť tráviť svoj voľný čas pri rôznych kultúrnych podujatiach či v kaviarni, ale tiež sa aktívne zúčastňovať na workshopoch a diskusiách.

Židovská škola v Leviciach sa dočká obnovy, súčasný stav

Interiér – súčasný stav

Aby sa nestratil pôvodný význam národnej kultúrnej pamiatky, v priestoroch zrekonštruovanej školy sa vytvorí stála expozícia o živote občanov židovskej národnosti v meste a regióne vytvorená pomocou najnovších technológií. V centre tolerancie bude zriadená stanica pre virtuálnu realitu, kde si návštevníci prostredníctvom virtuálnej prehliadky budú môcť pozrieť vizualizáciu koncentračného tábora Sereď počas druhej svetovej vojny. Bude to veľmi realistická a silná forma prezentácie, ktorej cieľom je podporiť myšlienku vzájomného spoznávania kultúry, rozdielov a tradícií, ktoré zastavujú predsudky.

Zdroj:
Shalom – z dejín židovských komunít v Leviciach a okolí, Csaba Tolnai, Vydalo Mesto Levice, ISBN: 978-80-971197-0-6
Levice na starých pohľadniciach, Csaba Tolnai, DAJAMA, ISBN: 80-89226-05-1
Foto:
zbierka Csaba Tolnai, Mesto Levice
Viac na:
www.levice.sk