Nedeľa v Danubiane IV: Kristína Mésároš je Na hrane času a ponúka revitalizáciu myšlienok

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Mésároš, Galéria Danubiana

Aj dnešná nedeľa môže patriť k tým plnohodnotným s výtvarným zážitkom vysokej úrovne. Na ceste za umením pozývame spoznať tvorbu Na hrane času. Autorka Kristína Mésároš jej dala zvláštny rozmer. Zaoberá sa ekológiou citových hodnôt. V poslednom dvadsaťročí vývin na domácej umeleckej scéne prináša intenzívny obrat k maliarstvu, ktorého jazyk nadobúda na sile a dôležitosti.

V jeho rámci téma krajiny ponúka revitalizáciu transcendentálnych myšlienok a emocionálneho pôsobenia na človeka. Krajina dnes je dôležitejšia než kedykoľvek predtým a ide nielen o ekológiu prostredia, ale aj o ekológiu citových hodnôt. Kristína Mésároš vo svojej maliarskej tvorbe priniesla pozoruhodné výsledky. Maliarka je intenzívnym pozorovateľom prírody a okolitého života, čo tvorí bázu jej výtvarnej práce. Pritom základný prístup v tvorbe je emocionálny, osnovaný na príbehoch.

Mésároš, Danubiana

Krajina ako prírodný priestor

Sú ako úlomky kaleidoskopu života, ktoré fungujú ako iniciačný podnet pre obraz. Potom sa už obrazy dejú akoby samé, lebo „príbehy“ nie sú podstatou, ale končia za obrazom ako dopovedanie syntézy zažitého, videného, skúseností a maliarskej predstavivosti. Dominantnou v maliarkinej tvorbe sa stala krajina ako prírodný priestor, ktorého je človek iba malou súčasťou, má pred ňou rešpekt a pokoru. Neobáva sa siahnuť po neoromantizujúcich výtvarných prostriedkoch, cez ozveny secesie a imaginatívnych podnetov modernity.

Neprehliadnite:

Slovenská filharmónia
ABONENTKA na KLASIKU sa v Slovenskej filharmónii oplatí.
Bohatá koncertná sezóna sľubuje zážitky

Motívy príbehov Na hrane času 

Motívy príbehov, často tvoriace série obrazov, vychádzajú z konkrétnych činností. Pritom nie sú koncipované ako dynamické, dramatické situácie, skôr však ako momentky záznamov unikajúcich zo skutočnosti. Tento dojem podčiarkuje aj prítomnosť figuratívnych motívov.

Galéria Danubiana, Mésároš

Obrazový minimalizmus

Figúra, často ojedinelá alebo absentujúca, opustené loďky, či záhadné chatrče signalizujú nepotrebnosť kontaktu. Charakter osamotenej spokojnosti a tajomného pokoja navodzuje zastavený čas ako priestor pre úvahy o bytí čo nás obklopuje. Akýsi „obrazový minimalizmus“ zobrazujúci pokoj s otáznikom. Zdanlivo pekné krajiny často ukrývajú rozpory individuálneho bytia človeka a prostredia, v ktorom žije.

Mésároš, Danubiana

A ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Kurátorka výstavy: Eva Trojanová
Text: Galéria Danubiana
Medzititulky: redakcia
Foto: archív Danubiana

Emócie a úžasné dojmy sľubuje aktuálna výstava ešte do 23. októbra 2022.

Viac na: www.danubiana.sk