Oslava lesa v Prievidzi


4376   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oslava lesa

Prievidzské deti pri príležitosti Dňa Zeme 26. apríla 2019 uskutočnili záverečnú prezentáciu 16. ročníka environmentálneho projektu EKOROK s Nestlé Slovensko, ktorý bol venovaný téme „Oslava lesa.“

Do projektu sa zapojilo viac ako 3 000 detí zo siedmich základných a materských škôl v Prievidzi. O svojich aktivitách pravidelne informovali na svojich internetových stránkach i prostredníctvom Centra voľného času v Prievidzi. „Jednotlivé školy realizovali vlastné projekty: pozorovali pritom prírodu, sadili stromčeky, čistili okolie školy, zbierali odpady. Projekt je voľným pokračovaním predchádzajúcich ročníkov. Ich cieľom je posilňovanie vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia a realizovanie aktivít pri skrášľovaní a udržiavaní mesta. Tento ročník prebiehal od novembra 2018 do apríla 2019 a vyvrcholil záverečnou prezentáciou,“ konštatovala M.Bencová, riaditeľka CVČ.

Oslava lesa

Dodala, že tento rok deti usporiadali okolo Námestia slobody sprievod v kostýmoch s lesnou tematikou. Na námestí boli aj stánky organizácií zaoberajúcich sa ochranou prírody, ktoré si pre deti pripravili rôzne výstavy, interaktívne hry, súťaže a tvorivé dielne. Boli medzi nimi Štátne lesy (Lesná pedagogika), Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ZOO Bojnice, SZOPK Prievidza (Včely v meste, Vtáky v meste), Zelený bicykel a iné. Deti sa počas týchto aktivít naučili sadiť kvety, vyrobiť búdku, spoznať stopy zvierat a pod. Premietal sa aj ekofilm „Nesmrteľný les“ od Erika Baláža. Deti namaľovali na veľké plátno ODKAZ ZEMI, ktoré bolo vystavené na námestí, neskôr v CVČ.

Oslava lesa

V časti projektu „Zelený nápad“ školy revitalizovali a obnovovali priestory svojho areálu. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola dostali finančnú podporu na ich realizáciu. V časti projektu „Ekoinfo“ školy realizovali aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou a témou Ekoroku „Oslava lesa“. Prievidzské deti spolu vyzbierali aj 51 588 kg starého papiera, čím zachránili 877 stromov. (Údaje vychádzajú zo Severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care ktorá uvádza, že 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov a vytriedením okolo 100 ton papiera sa zachráni približne 1 hektár storočného lesa).

Neprehliadnite: Prievidza a jej sedem jedinečností

„Aktualizovali aj svoje webové stránky pravidelným zverejňovaním zrealizovaných aktivít a vložili na ňu víťazné logo minuloročného EKOROKU. Vytvorili logo školy, ktoré bude použité na prezentáciu školy pri ukončení projektu. A v závere projektu vyhodnotili najlepšie aktivity, podujatia a činnosti žiakov súvisiace s projektom oslavy lesa. Pripravili aj krátky program súvisiaci s tematikou lesa na záverečnú prezentáciu. Projekt realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a s finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko,“ povedala M. Bencová.

Oslava lesa

„Firma Nestlé Slovensko si považuje za česť, že môže byť prítomná už 16 rokov pri budovaní environmentálneho povedomia detí materských a základných škôl v Prievidzi. Vďaka nemu je zabezpečená kontinuita výchovy k zdravému životnému prostrediu, ktorá už prináša konkrétne výsledky. Od detí sa učia aj ich rodičia a výsledkom je čistejšie a zdravšie životné prostredie. Budeme radi, ak tieto aktivity pretrvajú aj ďalšie roky a deti budú žiť v zdravom prostredí.“ povedala na slávnostnom stretnutí Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Oslava lesa

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: „Na Tomto programe už odrástla celá jedna generácia, ktorá má k životnému prostrediu lepší vzťah ako mali ich rodičia. Pre tieto deti je separovanie druhotných surovín samozrejmosťou a naopak. Uvedomujú si, že čistý vzduch, priezračná voda, či zdravý les plný zvierat nie sú samozrejmosťou a že aj oni sami môžu prispieť k tomu, aby žili zdravšie a krajšie. Naše poďakovanie patrí predovšetkým pedagógom, ktorí tieto deti vedú.

V neposlednom rade patrí i firme Nestlé, ktorá tieto projekty financuje. Ukazuje tak, že je zodpovednou firmou. Prináša ľuďom nielen prácu, ale zdieľa s nimi aj rovnaké hodnoty trvalo udržateľného rozvoja.“

Zdroj: CVČ Prievidza