Projekt Eurovea 2 sa rozbieha


9072   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Projekt Eurovea 2

Pripravované rozšírenie komplexu Eurovea, projekt Eurovea 2, sa postupne dostáva do realizačnej fázy, ktorej budú predchádzať intenzívnejšie prípravné a sanačné práce na dotknutých pozemkoch. Developer projektu, spoločnosť J&T REAL ESTATE, už disponuje právoplatnými povoleniami na sanáciu environmentálnej záťaže. Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia nákupného centra, kancelárií a bytov nad nákupným centrom je v roku 2021, v prípade výškovej obytnej veže EUROVEA TOWER v roku 2022.

Začiatok prípravných prác je naplánovaný na prvú polovicu marca 2019. Kvôli vybudovaniu podzemných stien po obvode stavebnej jamy sa bude realizovať v prvej fáze výkop do hĺbky 5 metrov. Z tejto úrovne sa bude budovať ochranná stena stavebnej jamy a potom sa výkop prehĺbi do finálnej hĺbky 15 metrov.

Projekt Eurovea2 sa rozbieha

V súvislosti s platnými povoleniami dnes došlo k uzatvoreniu vonkajšieho verejného parkoviska pri Eurovea, ktorého pozemok je už oplotený. Pre verejnosť bude naďalej k dispozícii parkovanie v podzemných garážach nákupného centra s vjazdmi z Pribinovej ulice, na vonkajšom parkovisku na Olejkárskej ulici ako aj na verejnom parkovisku na 1. poschodí obytnej veže PANORAMA TOWER 1 s vjazdom a výjazdom z Landererovej ulice. Ceny parkovania zostávajú nezmenené.

Eurovea2

Všetky prípravné aj stavebné práce bude developer projektu realizovať tak, aby minimalizoval vplyv stavby na život súčasných obyvateľov a návštevníkov štvrte EUROVEA CITY. Vjazd a výjazd vozidiel zo stavby počas výkopových prác je plánovaný na mieste existujúceho vjazdu na vonkajšie parkovisko, kde bude umiestnená aj autoumyváreň pre vozidlá vychádzajúce zo stavby.

Pozrite si: STÁLE MOJA BRATISLAVA

Pre účely poskytovania informácií týkajúcich sa výstavby a zasielania podnetov verejnosti zriadil developer projektu špeciálnu e-mailovú adresu info@euroveacity.sk a mobilné číslo 0903/998855.

Eurovea2

EUROVEA CITY

Existujúci komplex Eurovea a jeho rozšírenie o druhú fázu Eurovea 2 tvoria kľúčové časti budúcej štvrte EUROVEA CITY. Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územným rozhodnutím v rozsahu 6 stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER, a v súlade s platnými pravidlami pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty.

Eurovea 2 prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou celkovej dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh, ktorý okrem zlepšenia prevádzkových podmienok súčasných tratí umožní aj prepojenie najväčších mestských častí Ružinov a Petržalka.

Riešením verejných priestorov v EUROVEA CITY sa koncepčne zaoberá svetovo uznávaná architektka Beth Galí, ktorá sa okrem ich vizuálneho stvárnenia a zelene venuje aj riešeniu všetkých druhov mobility v novej štvrti.

www.eurovea2.sk
www.euroveacity.sk
www.jtre.sk

Video 1: © ŠUŠKA production s. r. o.
Video 2: JTRE