Stredoeurópsky plynárenský kongres a energetická bezpečnosť Slovenska i krajín Európy


2181   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
plynárenský kongres,zemný plyn, SPNZ, lexikon.sk

Nadchádzajúci Stredoeurópsky plynárenský kongres nastoľuje zásadnú existenčnú otázku energetickej bezpečnosti. Energetická bezpečnosť, úloha plynárenskej infraštruktúry pri jej zvyšovaní, prípravy na zimnú sezónu, či boj s vysokými cenami energií sú totiž hlavné témy plynárenského kongresu v dňoch 22. a 23.septembra v Bratislave.

„Európa sa pripravuje intenzívne na nadchádzajúcu zimu, najmä z hľadiska dodávok energií. Podzemné zásobníky zemného plynu  sú naplnené na viac ako 80%, čo je pozitívne. Darí sa diverzifikovať dodávky najmä prostredníctvom LNG a Nórska. Určite však budeme diskutovať aj o tom, čo ďalej, pretože musíme myslieť dopredu, aj na budúci rok a zimu, aby mali európske i slovenské domácnosti a priemysel dosť plynu,“ povedal prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Tomáš Malatinský. Za dôležité považuje, že v samostatných paneloch sa predstavia aj zástupcovia popredných európskych spoločností, ktoré riadia prepravné siete a podzemné zásobníky zemného plynu.

 

Neprehliadnite: 

enviro, SPNZ, lexikon.sk
Slovenské plynárenstvo ozelenieva, začalo s produkciou biometánu.
Cesta pre zelené Slovensko

Podpora nových energetických možností

Ďalšou dôležitou témou kongresu bude podpora a rozvoj obnoviteľných plynov, najmä vodíka. Nielen slovenskí, ale aj ukrajinskí, či poľskí plynári predstavia svoje projekty, ktoré majú ambíciu rozvíjať plnohodnotné vodíkové hospodárstvo. „Kongres by mal aj slávnostne zarámcovať významné plynárenské výročie. V tomto roku si pripomenieme 50.výročie začatia tranzitu zemného plynu cez územie Slovenskej republiky. To bol rozhodujúci impulz, ktorý nás doviedol až k tomu, že Slovensko je v súčasnosti druhou najplynofikovanejšou krajinou v EÚ. Túto mohutnú infraštruktúru vieme využívať už aj pre zelené plyny, vodík a biometán, ktoré nám takisto dávajú väčšie možnosti byť energeticky sebestačnejší,“ dodal T. Malatinský.

Plynárenský kongres

Plynárenský kongres a účasť rozhodujúcich subjektov

Na Stredoeurópskom plynárenskom kongrese sa očakáva účasť viac ako dvesto plynárenských a energetických odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Rumunska, či Bulharska. 

Text: SPNZ
Medzititulky: redakcia
Foto: SPNZ a pixabay

Viac na: www.spnz.sk