Vihorlatské múzeum v Humennom otvára Múzeum na doma. Ráčte vstúpiť!


4117   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Múzeum na doma je online projekt Vihorlatského múzea v Humennom

Z dôvodu zníženia rizika prenosu choroby COVID-19 je Vihorlatské múzeum v Humennom – rovnako ako všetky ostatné múzea na Slovensku – pre verejnosť zatvorené. K svojim priaznivcom však Múzeum prichádza prostredníctvom sociálnych sietí a projektu Múzeum na doma.

Projekt múzejnej online ponuky pracuje s využitím múzejnej webovej, facebookovej a instagramovej stránky. Ponuka je určená širokej verejnosti so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom.

Múzeum na doma je online projekt Vihorlatského múzea v Humennom

Prostredníctvom sociálnych sietí sú pripravené netradičné pohľady do všetkých múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, expozície ľudovej architektúry a bývania, sakrálnej či prírodovednej expozície sprostredkúva ojedinelé zábery. Tie mnohí, napríklad počas osobnej návštevy, nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej pamiatky. Obrazom i textom sa približujú jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu (archeológia, história, umenie, etnografia, prírodoveda). Doplnené o ukážky najstarších archeologických predmetov, o predmety prírodovedného charakteru a tiež majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov. V podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých i sakrálnych predmetov, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.  

Neprehliadnite:
Aké sú farebné pocity a zážitky maliarky Oľgy Buhajovej

V archívnom bloku pozýva múzeum záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov. Ide o fotoreporty z múzejných výstav, kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Záujemcom zároveň ponúka možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania, odborného  zhodnocovania a prezentácie zbierkových predmetov. Prostredníctvom listovania v doterajších ročníkoch Múzejných novín (jediných múzejných novín na Slovensku, ktoré vydáva Vihorlatské múzeum v Humennom). Otvára pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate a poslaní múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.

Múzeum na doma je online projekt Vihorlatského múzea v Humennom

Na facebookových stránkach múzeum iniciuje pre deti, študentov, ich rodičov a učiteľov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času. Sú zamerané na rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie a environmentálnych tém. V súvislosti s aktuálnou situáciou sa múzeum usiluje prostredníctvom projektu Múzeum na doma prispieť k naliehavosti chrániť zdravie nás všetkých. Zároveň inšpirovať širokú verejnosť ku kreatívnemu tráveniu času a v rámci možností naplniť ho aj radosťou zo spoznávania a záujmom o vzdelávanie.

Múzeum na doma je online projekt Vihorlatského múzea v Humennom

www.muzeumhumenne.sk
www.facebook.com/muzeumhumenne/.