Vodný mlyn v Jelke – zrekonštruovaný a sprístupnený


4267   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vodný mlyn Jelka

 

Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, obce Jelka a Vlastivedného múzea v Galante cez víkend spoločne sprístupnili verejnosti zrekonštruovaný Vodný mlyn v Jelke. Je súčasťou zvýšenej atraktivity územia nášho Žitného ostrova a Szigetközu v Maďarsku.

Danube Islands“

Vodný mlyn

Projekt, ktorý si kladie za cieľ zvýšenie atraktivity územia Žitného ostrova a Szigetközu, má okrem rekonštruovaného vodného mlyna a skanzenu v Jelke ešte ďalšie plány. V rámci neho bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na Slovensku a v Maďarsku, medzi ktoré patria korzo v Zálesí, mólo a cyklotrasa vo Vrakuni, centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, cyklotrasa v Kolárove a ďalších 29 vodných objektov v Maďarsku.

Bude sa vám páčiť: Malkia si vás získa

Popri investíciách do infraštruktúry je dôležitou súčasťou projektu vytvorenie a propagácia spoločnej cezhraničnej destinácie, značky cestovného ruchu „Danube Islands,“ ktorá má za cieľ prispieť k rozvoju cestovného ruchu územia Žitného ostrova a Szigetközu. Celkový rozpočet projektu je 2 863 279,36 €; 85% t. j. 2 433 787,44 € je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Maďarska a z vlastných zdrojov partnerov projektu.

Jelka

Znovuzrodenie Vodného mlyna v Jelke

Rekonštrukčné práce a revitalizácia areálu v Jelke boli realizované v rámci projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ (Discover the Small & Moson Danube by bike and boat), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Práce na vodnom mlyne sa vzťahovali na všetky dôležité časti mlyna, ako je statické zabezpečenie objektu. Vrátenie strechy do pôvodného tvaru, vybudovanie bezbariérového vstupu, očistenie, zakonzervovanie. A ošetrenie drevených častí budovy, rekonštrukcia sústavy mechanizmu mlyna. Bolo tiež zakúpene nové vnútorné vybavenie mlyna pre vystavené exponáty. Elektroinštalačné práce zahŕňali inštaláciu osvetlenia, bleskozvodu, kamerového systému, elektronického zabezpečovacieho systému a elektronickej požiarnej signalizácie.

Vodný mlyn

V rámci revitalizácie areálu bola obnovená budova strážnej služby – infocentra, vytvorené nové priestory pre exponáty skanzenu a upravené chodníky tak, aby sa umožnil prístup do areálu aj pre telesne postihnutých.

Odteraz areál Jelka spolu s Vodným mlynom so svojimi službami môže tvoriť zaujímavý cieľ výletov pre všetkých turistov i priaznivcov cyklistiky z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

www.trnava-vuc.sk