Neodolateľná pozvánka na Tanec života. Výstava koláží Zare Lenti neostane bez otázok…


5333   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Výstava koláží Zare Lenti

Miroslav Horníček raz o koláži povedal: „Koláž je snová kombinácia dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré by sa inak nestretli.“ Je to absolútne presné. Zadívajte sa na ktorúkoľvek z koláží Zare Lenti na aktuálnej výstave s názvom Tanec života.

Výstava koláží Zare Lenti

„Sú v nich otázky aj odpovede zašifrované do farebných metafor, personalizovaných metonýmií a prekvapivých podobenstiev. Napriek tomu, že všetko so všetkým zdanlivo súvisí a ladí, vytvára zároveň zvláštne kontrasty a protirečenia. Môžete sa preniesť do minulosti, budúcnosti, vesmírnych či surrealistických svetov. Spojenie obrazov do jedného celku to umožní,“ tvrdí Erika Fajnorová, kurátorka výstavy. Naozaj, pred jednou kolážou môžete stáť a hľadať význam, ukrytý do obrazov, názvu či poetických slov, kým druhá vás možno naladí na vaše vlastné úvahy a prebudí zvláštne asociácie.

Neprehliadnite: Svet nekonečnej fantázie

Vytvárať koláž si vyžaduje absolútne sústredenie. Ticho. Naladenie sa na voľný prúd asociácií, ktorý dovoľuje spojiť a dotvoriť tému tak, aby zasiahla zmysly a emócie, aby primäla človeka uvažovať. „Koláž umožňuje pozrieť sa na svet okolo nás inak. Zmeniť uhol pohľadu. Vidieť zrazu rôzne paradoxy. Hľadať východiská. Prejsť vlastnou katarziou ponorením sa do obrazov, symbolov a farieb, spájať nespojiteľné, vytvárať kontrasty a súčasne všetko dotvárať do jednotiacej línie a zaujímavej kompozície.”

Výstava koláží Zare Lenti

Zare Lenti je pseudonym. Pod týmto záhadným menom prezentuje svoju tvorbu dáma, ktorá má za sebou bohaté životné skúsenosti. Prežila celý život v celkom bežných povolaniach, ale nikdy neprestala snívať. Až v posledných rokoch života však nabrala odvahu plniť si sen a tvoriť. Poznanie a cesta, ktorou prešla, sa odráža aj v kolážach. Sú v nich otázky aj odpovede, zašifrované do farebných metafor, personalizovaných metonýmií i prekvapivých podobenstiev. Sondu do jej filozofie života, hľadanie rezonancie či polemiku s jej kolážami poskytuje v poradí už tretia výstava jej tvorivých snových kompozícií.Výstavu si môžete pozrieť v Galérii F 7 na Františkánskom námestí v Bratislave.

Výstava koláží Zare Lenti

www.art-zare-lenti.eu